Skip to main content

– Svekker Norges posisjon som foregangsland for barns rettigheter

Pressemelding   •   jan 18, 2017 18:07 CET

– Norges posisjon som foregangsland for barns rettigheter er nå alvorlig svekket, sier Sissel Aarak i SOS-barnebyer. I dag sa stortingsflertallet nei til å ratifisere barnekonvensjonens siste tilleggsprotokoll.

– Barn i Norge kan bli utsatt for overgrep, omsorgssvikt eller oppleve andre situasjoner der de ikke har voksne som kan tale deres sak. Disse barna trenger styrkede rettigheter og et bedre rettsvern, sier Sissel Aarak, som er leder for de nasjonale programmene i SOS-barnebyer Norge.

I Norge har ikke barn selvstendig adgang til å reise sak dersom rettighetene deres blir brutt. Den tredje og siste tilleggsprotokollen til FNs barnekonvensjon gir barn en individuell rett til å klage brudd på barnekonvensjonen inn for FNs barnekomité.

– Norske myndigheter har alltid hatt høye ambisjoner for barn. Dersom barnekonvensjonen brytes i Norge, bør det være i vår felles interesse at barna kan legge saken sin frem for FNs barnekomité, sier Aarak.

I dag har mer enn femti land signert eller ratifisert denne tilleggsprotokollen, deriblant Norges naboland Danmark og Finland. Men i utenrikskomiteen i dag sa et flertall på Stortinget nei til å gjøre det samme.

– Norge hadde verdens første barneombud, verdens første barneminister og var blant de første landene som signerte FNs barnekonvensjon. Nå er Norges posisjon som foregangsland for barns rettigheter alvorlig svekket, sier Aarak.

Samtidig vil en norsk ratifikasjon av tilleggsprotokollen også få betydning internasjonalt, mener Aarak.

– Barn over hele verden trenger sterkere rettigheter enn deres nasjonale myndigheter er i stand til å gi dem, sier Aarak. – Dersom Norge hadde ratifisert denne tilleggsprotokollen, ville det vært med på å styrke legitimiteten til den nye klageordningen. Det ville vært viktig for alle barn, ikke bare norske.

SOS-barnebyer er en internasjonal humanitær organisasjon som jobber for å sikre barn omsorg og beskyttelse i en trygg familie. SOS-barnebyer styrker utsatte familier slik at de kan gi barna god omsorg, og gir barn som ikke kan bo i sin egen familie et trygt hjem i en SOS-familie. Organisasjonen samarbeider med lokalsamfunn, organisasjoner og myndigheter for å sikre barns rettigheter og skape varig endringer for barn og samfunn. SOS-barnebyer jobber i 134 land inkludert Norge.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy