Skip to main content

Verdens første humanitære toppmøte må prioritere barn uten omsorg

Pressemelding   •   mai 22, 2016 11:00 CEST

Gutt i Angola. Foto: Jarle Evjen/SOS-barnebyer

Den 23. mai kaller FN for første gang inn til et humanitært toppmøte for å finne bedre løsninger på verdens rekordstore behov for humanitær hjelp. SOS-barnebyer retter i den anledning fokuset mot de barna som ikke har familie og omsorg. – Vi må prioritere disse barnas behov for gode oppvekstvilkår fordi det er svaret på flere av de humanitære utfordringene verden står overfor, sier leder for barns rettigheter i SOS-barnebyer Norge, Elizabeth Lie.


Flere og langvarige humanitære kriser øker behovet for innsats fra verdenssamfunnet. Den 23.-24.mai 2016 samles derfor regjeringer, humanitære organisasjoner og partnere til verdens første humanitære toppmøte i Istanbul. Målet er å finne bedre måter å dekke behovene til de millionene av mennesker som kjemper for å overleve krig, konflikter og naturkatastrofer.

Å starte med barna er svaret på humanitære utfordringer
– Vi mener at den humanitære aksjonen må starte med barna. De er tause ofre for konflikter, og bærer byrden av separasjon, omsorgssvikt, overgrep og traumer, sier Elizabeth Lie. Fremtiden deres er truet fordi oppmerksomheten rundt deres situasjon og deres behov i kriser og katastrofer er marginal, påpeker hun.

SOS-barnebyer mener at investering i stabile, gode oppvekstvillkår for barn og samfunnsstrukturer som beskytter barn, er svaret på flere av de humanitære utfordringene som verden står overfor. Det er ikke tilstrekkelig å øke finansiering av nødhjelp dersom det ikke samtidig satses på å stoppe konflikter og skape stabilitet i sårbare områder.

Alle stater har juridisk ansvar for barns rettigheter
Samtidig understreker Lie at ansvaret for det internasjonale samfunnet, spesielt regjeringer, ikke må slutte på toppmøtet.

– Stater må holdes ansvarlig når de ikke klarer å ta vare på og beskytte rettighetene til utsatte barn. Alle land i verden, med unntak av USA, har undertegnet FNs Barnekonvensjon. Det forplikter. Vi må aldri bli redde for å bruke juridiske virkemidler for å tvinge stater til å overholde sine forpliktelser, mener hun, og poengterer:

– Vi må ikke glemme at Norge er en av verdens viktigste bistandsaktører. Derfor ligger det et ansvar på oss å kreve at våre samarbeidsland gjør mer for å sikre barns rett til beskyttelse og omsorg. Det vil gi stabile og trygge samfunn der barn vokser opp til å bli bidragsytere både til fred, bærekraft og økonomisk utvikling.


Fakta

FN-toppmøtet ønsker å

1. Forebygge og stoppe konflikt
Verdens ledere må forebygge og stoppe konflikt. De må ta ansvar for å finne politiske løsninger som stopper voldshandlinger og menneskelig lidelse. 

2. Respekt for folkeretten
Beskyttelse må stå sentralt i alt humanitært arbeid. Det innebærer blant annet å stoppe brudd på internasjonal lov og humanitære prinsipper.

3. Ingen må glemmes
De mest sårbare må beskyttes og styrkes. Dette inkluderer jenter og kvinner, ungdom, mennesker på flukt og mennesker med funksjonshemming.

4. Finne nye arbeidsmetoder som kan stoppe humanitære kriser
For å kunne stoppe menneskelig lidelse, må verdenssamfunnet gå fra å yte nødhjelp til å jobbe for å få slutt på nød.

5. Finansiering
Det må finnes nok ressurser og de må brukes mer effektivt. Samtidig må lokale organisasjoner få mer penger og støtte. I sårbare stater er det spesielt viktig å redusere risiko for konflikt og katastrofer, og bygge effektive og inkluderende institusjoner.

SOS-barnebyer er en internasjonal humanitær organisasjon som jobber for å sikre barn omsorg og beskyttelse i en trygg familie. SOS-barnebyer styrker utsatte familier slik at de kan gi barna god omsorg, og gir barn som ikke kan bo i sin egen familie et trygt hjem i en SOS-familie. Organisasjonen samarbeider med lokalsamfunn, organisasjoner og myndigheter for å sikre barns rettigheter og skape varig endringer for barn og samfunn. SOS-barnebyer jobber i 134 land inkludert Norge.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.