Skip to main content

Makrorapport april 2019: Kina stimulerer og investerer kraftig

Nyhet   •   apr 29, 2019 08:48 CEST

Finansmarkedet har i det siste året vært mest opptatt av rentepolitikken i USA, og uheldige signal fra sentralbanken før jul bidro til et kraftig børsfall. I år har sentralbanken avblåst renteøkninger, og markedet priser inn en 70% sannsynlighet for et rentekutt i år. Om det blir rentekutt eller ei vil avhenge av hvor sterk veksten blir i USA. Veksten i USA vil igjen avhenge av utviklingen i Kina, og om det blir en løsning på handelskonflikten.

Selv om BNP i USA vokste sterkt i Q1, så var det delvis som følge av lageroppbygging i frykt for opptrapping av handelskrigen. Prisveksten i var på kun 1,3%. Sentralbanken kan derfor gi et første hint allerede på rentemøte nå på onsdag om at de vil være klar til å kutte renten om prisveksten forblir lav, og veksten bremser opp.

Kina har i årene etter 2008 bidratt sterkt til å holde veksten i verdensøkonomien opp. Kina har både tillatt en kraftig økning i gjeld, og stimulert kraftig over statsbudsjettet for å skape aktivitet. I tillegg har Kina startet det enormt store infrastrukturprosjektet med å bygge den nye silkeveien, både til lands, vanns og digitalt. Dette er verdens største infrastrukturprosjekt gjennom tidene, og vil knytte Kina strategisk til alle land langs silkeveiene.

Se hele rapporten her.

Kina ekspanderer sitt territorium ved å bygge kunstige øyer i Sør-Kinahavet. De har bygd sitt første hangarskip, og har åpnet sin første oversjøiske militærbase i Djibouti. På helgens stormøte i Beijing for Belt & Road Forum, var det statsledere fra 37 land tilstede, og representanter fra 150 land. Italia, som første G7 land, signerte i påsken avtale med Kina om samarbeid, til ergrelse fra særlig Frankrike og Tyskland.

Kina ekspanderer nå både ved å tillate økt kredittvekst, og ved å investere i Silkeveiprosjektene. De enorme investeringene vil bidra til økt økonomisk aktivitet og økt etterspørsel etter råvarer. Vi tror den geopolitiske konflikt mellom Kina og vesten, ledet av USA, vil prege finansmarkedene frem mot neste års valg i USA.

Verdenshandelen falt med 1,9% i perioden desember til februar, sammenlignet med den foregående 3 måneders perioden, og er det største fallet siden begynnelsen av 2009. For Norge vil økt aktivitet bety høyere oljepris, og økte spenninger i nordområdene. I denne rapporten vil vi se nærmere på Kina og Silkeveiprosjektene.

Norges Bank signaliserte at neste renteøkning trolig kommer i juni, og ny informasjons siden rentemøte har ikke endret utsiktene vesentlig. 

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.