Fra dansevandringer til skolehager – 14 prosjekter får støtte

Nyheter   •   jul 07, 2020 08:37 CEST

​62 millioner kroner gis i støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, fordelt på 14 prosjekter i nasjonal søknadsordning.

231 tiltak for barn og unge får støtte på inntil 50.000 kroner hver

Nyheter   •   jun 25, 2020 08:00 CEST

​9,5 millioner kroner fordeles på 231 prosjekter som bidrar til mer aktivitet for barn og unge i lokalmiljøer på Østlandet.

​28 fritidstiltak får støtte for at flere barn og unge skal oppleve tilhørighet

Pressemeldinger   •   jun 22, 2020 09:05 CEST

Frivillige organisasjoner på Østlandet i samarbeid med skoler og bibliotek tildeles nå 13,5 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til å skape fritidsaktiviteter for barn og unge. Målet er at flere barn og unge skal oppleve tilhørighet.

Nye medlemmer til Sparebankstiftelsen DNBs styrende organer

Nyheter   •   jun 19, 2020 09:30 CEST

Nylig ble det gjennomført valg til styret og generalforsamlingen til Sparebankstiftelsen DNB.

Offentlig oppnevnte representanter til generalforsamlingen

Generalforsamlingen er stiftelsens øverste organ. Den består av 15 offentlig oppnevnte representanter, og 16 representanter valgt av og blant DNBs kunder.

Fylkestingene på Østlandet (der tidligere Gjensidige NOR Sparebank hadde sine røtter) har oppnevnt følgende representanter til generalforsamlingen fra juni 2020:

 • Torunn Skottevik, Akershus
 • Brita Skallerud, Akershus
 • Liv Gustavsen, Akershus
 • Ole Kristian Kaurstad, Akershus (vara)
 • Lise Hagen Rebbestad, Akershus (vara)
 • Thomas Fosen, Buskerud
 • Bjørn Tore Ødegården, Buskerud
 • Sadi Emeci, Buskerud (vara)
 • Cecilie Agnalt, Østfold
 • Leif Eriksen, Østfold
 • Håkon Tolsby, Østfold (vara)
 • Kjetil Stålesen, Oslo
 • Torger Ødegaard, Oslo
 • Marion Godager Tveter, Oslo
 • Arvid Ellingsen, Oslo (vara)
 • Lisbet Natland, Oslo (vara)
 • Bergljot Oldre, Oppland
 • Truls Gihlemoen, Oppland
 • Erik Winther, Oppland (vara)
 • Ellen Eriksen, Vestfold
 • Steinar Gullvåg, Vestfold
 • Lise-Marie Sommerstad, Vestfold (vara)
 • Sigvald Oppebøen Hansen, Telemark
 • Nikolai Boye, Telemark (vara)

Se fullstendig oversikt over medlemmene i generalforsamlingen til Sparebankstiftelsen DNB: https://www.sparebankstiftelsen.no/no/generalforsamlingen

Styret i Sparebankstiftelsen DNB

Lisa Mari Watson, som er daglig leder i Tverga - ressurssenteret for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet i Norge, og har vokst opp i Hallingdal, ble av generalforsamlingen valgt som nytt styremedlem i Sparebankstiftelsen DNB. 

Dette var et suppleringsvalg for Kari Olrud Moen, som trådte ut av styret i forbindelse med at hun ble utnevnt som statssekretær i Finansdepartementet.

Styret i Sparebankstiftelsen DNB består dermed av følgende medlemmer:

 • Nils Øveraas, styreleder
 • Erling Lae, nestleder
 • Anne Beate Hovind
 • Karl Moursund
 • Nils Gerhard Nilsen
 • Birgit Røkkum Skarstein
 • Lisa Mari Watson

Se også: https://www.sparebankstiftelsen.no/no/styret

Valgkomiteen

Generalforsamlingen gjenvalgte følgende medlemmer til valgkomiteen:

 • Bente Lier (leder av valgkomiteen)
 • Trond "Kurte" Andreassen
 • Loveleen Rihel Brenna
 • Ellen Eriksen
 • Thomas Fosen
 • Gro Hommo
 • Kjersti Linnerud
 • Torger Ødegaard

​Nylig ble det gjennomført valg til styret og generalforsamlingen til Sparebankstiftelsen DNB.

Les mer »

Fra «Oppdrag fuglekasse» til skolesjakk – 13 prosjekter får støtte

Nyheter   •   jun 15, 2020 09:00 CEST

74,2 millioner kroner gis i støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, fordelt på 13 prosjekter i nasjonal søknadsordning.

Kjøper kulturhistorisk eiendom på Kongsberg

Nyheter   •   jun 09, 2020 15:15 CEST

Sparebankstiftelsen DNB kjøper området og eiendomsmassen som i dag tilhører Det Norske Myntverket på Kongsberg. Avtalen er gjort i samarbeid med Norsk Bergverksmuseum, og vil åpne området for allmenheten og på sikt integrere de to kulturhistoriske institusjonene.

783 tiltak for barn og unge får pengestøtte

Pressemeldinger   •   mai 08, 2020 13:00 CEST

Sparebankstiftelsen DNB tildeler 147,5 millioner kroner fordelt på 783 lokale prosjekter på Østlandet i vårens lokale tildelingsrunde. Stiftelsen mottok 2080 søknader innen fristen 1. februar. 37 prosent av søknadene tildeles nå støtte. De tildelte beløpene varierer fra 4000 kroner til 2,5 millioner kroner.

Avlyser «Verdens Kuleste Dag»

Pressemeldinger   •   mai 06, 2020 07:30 CEST

Arrangementet «Verdens Kuleste Dag» avlyses i 2020 som følge av koronasituasjonen. Den gratis aktivitetsdagen for barn og unge på Akershus festning skulle etter planen avholdes lørdag 5. september.

Verdens Kuleste Dag arrangeres av Sparebankstiftelsen DNB og samler årlig 20 – 30.000 mennesker til aktiviteter tilrettelagt av ulike organisasjoner. Alle organisasjonene som deltar med aktiviteter har fått økonomiske bidrag av Sparebankstiftelsen DNB.

- Det er med tungt hjerte at vi i denne situasjonen må kansellere Verdens Kuleste Dag. Et så stort arrangement vil dessverre ikke kunne la seg gjennomføre på en forsvarlig måte. Men vi gleder oss til å igjen kunne invitere neste år. Vi kommer sterkt tilbake, sier Marcus Christensen, ansvarlig for Verdens Kuleste Dag i Sparebankstiftelsen DNB.


Om Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse med et todelt formål: Å ivareta sparebanktradisjonen med å gi bidrag til allmenn nytte, og å være langsiktig eier i DNB. Stiftelsen eier 8 prosent i DNB, og utbyttet fra disse aksjene finansierer stiftelsens samfunnsnyttige innsats.

Sparebankstiftelsen DNB er den største av Norges 33 sparebankstiftelser, og har som sitt geografiske kjerneområde fylkene Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark og Oppland, samt kommunen Ringsaker i Hedmark. Støtte til lokale prosjekter gis innenfor dette området.

Videre gir stiftelsen støtte til nasjonale tiltak, bidrar med kunst til norske museer, og med strykeinstrumenter til ledende norske musikere. Stiftelsen driver også kulturhuset Sentralen i gamle Christiania Sparebank i Øvre Slottsgate 3. Sparebankstiftelsen DNB opprettet i 2016 Amediastiftelsen, som eier mediekonsernet Amedia.

Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten tildelt 5 milliarder kroner til allmennyttige formål.

«Vi utløser gode krefter» er Sparebankstiftelsen DNBs visjon. Stiftelsen ønsker å bidra til et samfunn med aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, deltakelse og tilhørighet for barn og unge.

sparebankstiftelsen.no

​Arrangementet «Verdens Kuleste Dag» avlyses i 2020 som følge av koronasituasjonen. Den gratis aktivitetsdagen for barn og unge på Akershus festning skulle etter planen avholdes lørdag 5. september.

Les mer »

Fra "Lesevenn" til vedlikehold av DNT-hytter - 26 prosjekter tildeles støtte

Nyheter   •   apr 16, 2020 08:30 CEST

80,3 millioner kroner gis i støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, fordelt på 26 prosjekter i nasjonal søknadsordning.

800 millioner kroner til gode formål i 2019 – høye ambisjoner også for 2020

Pressemeldinger   •   apr 02, 2020 14:10 CEST

Årsregnskapet for 2019 viser at Sparebankstiftelsen DNB bidro med 800 millioner kroner til allmennyttige formål. Stiftelsen ønsker å opprettholde et høyt nivå på tildelingene også i 2020, til tross for at koronasituasjonen har medført fall i aksjemarkedet og usikkerhet omkring utbyttet fra DNB.

Kontaktpersoner 12 kontaktpersoner

 • Pressekontakt
 • Kommunikasjonssjef
 • mfeh@sdnpaocrewbbahlnkxnsthqifbntexvlsmyenbw.nziopu
 • +47 911 04 123

Om Sparebankstiftelsen DNB

Vi utløser gode krefter

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig pengeutdelende stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål.

Stiftelsen eier 8 prosent av aksjene i DNB, og det er utbyttet fra disse aksjene som brukes til ulike samfunnsnyttige prosjekter.

«Vi utløser gode krefter» er vår visjon. Vi ønsker å bidra til et samfunn med flere skapende, aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn og unge.

Ved opprettelsen i 2002 fikk Sparebankstiftelsen DNB to oppgaver:
Være en stabil og langsiktig eier i DNB
Videreføre sparebanktradisjoner, blant annet gjennom å gi gaver til allmenn nytte

Adresse

 • Sparebankstiftelsen DNB
 • Øvre Slottsgate 3, Oslo
 • Postboks 555 Sentrum 0105 Oslo
 • Norway