Rrfwqlacqv0elmrxei3d

86 millioner til 378 lokale tiltak på Østlandet

Pressemeldinger   •   des 15, 2017 08:37 CET

Sparebankstiftelsen DNB tildeler 86 millioner kroner fordelt på 378 lokale tiltak på Østlandet. Aldri tidligere har stiftelsen bidratt med et så stort beløp i en lokal tildelingsrunde. De tildelte beløpene varierer fra 4.000 kroner til 2,1 millioner kroner.

Yvrnetlkw5y9ppx8vok4

17 millioner til seks allmennyttige tiltak

Nyheter   •   nov 09, 2017 08:40 CET

Styret i Sparebankstiftelsen DNB har tildelt 17 millioner kroner til seks allmennyttige tiltak i sin siste nasjonale tildelingsrunde.

Sfbckoix5ntfqkqmnzei

Fem tiltak får pengestøtte

Nyheter   •   okt 11, 2017 09:17 CEST

Styret i Sparebankstiftelsen DNB har tildelt i overkant av 21 millioner kroner til fem allmennyttige tiltak i sin siste nasjonale tildelingsrunde.

Cyxev2rzbm5oibisrvwc

​Nå kan du foreslå kandidater til generalforsamlingen til Sparebankstiftelsen DNB

Nyheter   •   okt 02, 2017 09:10 CEST

Halvparten av generalforsamlingen til Sparebankstiftelsen DNB velges av og blant DNBs kunder. Valget skal gjennomføres i mars 2018, men nominasjonsprosessen er allerede i gang og stiftelsen ber om innspill til gode kandidater.

Vobi6ju78gxdu941plhh

Nasjonal kulturskatt til Norge og Nasjonalbiblioteket

Nyheter   •   aug 28, 2017 15:03 CEST

Qlnip95ymhf8dm591hym
Jrhpp2lpxi37rnfuoa7v Ol4r4pjq6jmuugen2cis

Verdens Kuleste Dag 2017

Pressemeldinger   •   aug 28, 2017 07:05 CEST

Sxnj6jmvbvbybzzvadoq

​ 11 millioner kroner tildelt sju allmennyttige tiltak

Nyheter   •   jul 04, 2017 08:45 CEST

Styret i Sparebankstiftelsen DNB har tildelt i overkant av 11 millioner kroner til sju allmennyttige tiltak i sin siste nasjonale tildelingsrunde før sommerferien.

Jtxfjrpgzyxkj63ddfur

Tolv nye tildelinger

Nyheter   •   jun 08, 2017 08:46 CEST

Styret i Sparebankstiftelsen DNB har tildelt over 44 millioner kroner til 12 allmennyttige tiltak i sin siste nasjonale tildelingsrunde

Media no image
Eta6k6x2pjuinptetanl Jrhpp2lpxi37rnfuoa7v

Erling Lae og Birgit Skarstein nye styremedlemmer i Sparebankstiftelsen DNB

Pressemeldinger   •   mai 26, 2017 07:18 CEST

Toppidrettsutøver, Birgit Skarstein, og tidligere byrådsleder og fylkesmann i Vestfold, Erling Lae, er valgt til styret i Sparebankstiftelsen DNB.

Styret i Sparebankstiftelsen DNB består dermed av følgende medlemmer, for perioden 2017 til 2019:

 • Randi Eek Thorsen, styreleder
 • Erling Lae, nestleder
 • Birgitte Brekke
 • Karl Moursund
 • Nils Gerhard Nilsen
 • Birgit Skarstein
 • Petter Thoresen

Se mer info om styrets medlemmer

Styrets oppgaver

Styret velges av generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen DNB, og bestemmer hvilke områder stiftelsens midler skal brukes til, og hvem som får tildelt pengestøtte.

Vera Micaelsen inn i Dextra Musicas styre

Det er også gjennomført valg til styret i Sparebankstiftelsen DNBs datterselskap Dextra Musica, som investerer i gamle strykeinstrumenter til utlån til musikere. Vera Micaelsen ble valgt inn i styret. Hun er faglig leder i Den kulturelle skolesekken i tillegg til forfatter, foredragsholder, kursleder, manuskonsulent, spaltist med mer.

Styret i Dextra Musica AS består dermed av følgende medlemmer:

 • Petter Thoresen, styreleder
 • Einar Solbu, nestleder
 • Vera Micaelsen
 • Peter Szilvay
 • Erling Lae
 • Nora Taksdahl

Les mer om styrende organer i Sparebankstiftelsen DNB

Om Sparebankstiftelsen DNB

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse med et todelt formål: Å ivareta sparebanktradisjonen med å gi bidrag til allmenn nytte, og å være langsiktig eier i DNB. Utbyttet fra eierandelen på cirka 9 prosent i DNB finansierer stiftelsens samfunnsnyttige innsats.

Sparebankstiftelsen DNB er en av Norges største allmennyttige stiftelser, og den største av Norges 30 sparebankstiftelser.

Sparebankstiftelsen DNB ble opprettet av Gjensidige NOR Sparebank i 2002, og har siden starten tildelt om lag 4 milliarder kroner til allmennyttige formål. Stiftelsen gir allmennyttige bidrag i form av gaver til lokale og nasjonale tiltak i Norge. Videre bidrar stiftelsen med kunst til norske museer og med strykeinstrumenter til ledende norske musikere. Stiftelsen driver også kulturhuset Sentralen i gamle Christiania Sparebank i Øvre Slottsgate 3. Sparebankstiftelsen DNB opprettet i 2016 Amediastiftelsen, som eier mediekonsernet Amedia.

«Vi utløser gode krefter» er Sparebankstiftelsen DNBs visjon. Stiftelsen ønsker å bidra til et samfunn med flere skapende, aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn og unge.

sparebankstiftelsen.no

Toppidrettsutøver, Birgit Skarstein, og tidligere byrådsleder og fylkesmann i Vestfold, Erling Lae, er valgt til styret i Sparebankstiftelsen DNB.

Les mer »
Mgdio8x6sghpywlcfwic
Jrhpp2lpxi37rnfuoa7v Kqxysvpl2vddsnvk8apm

81 millioner kroner til 479 lokale tiltak på Østlandet

Pressemeldinger   •   mai 12, 2017 09:49 CEST

​Sparebankstiftelsen DNB gir 81 millioner kroner fordelt på 479 tiltak på Østlandet i vårens lokale tildelingsrunde.

Om Sparebankstiftelsen DNB

Vi utløser gode krefter

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig pengeutdelende stiftelse som gir bidrag til allmennyttige formål.

Stiftelsen eier i underkant av 10 prosent av aksjene i DNB, og det er utbyttet fra disse aksjene som brukes til ulike samfunnsnyttige prosjekter.

«Vi utløser gode krefter» er vår visjon. Vi ønsker å bidra til et samfunn med flere skapende, aktive og ansvarsbevisste mennesker, og støtter særlig prosjekter som skaper engasjement, involverer frivillige og som gir et positivt bidrag til barn og unge.

Ved opprettelsen i 2002 fikk Sparebankstiftelsen DNB to oppgaver:
Være en stabil og langsiktig eier i DNB
Videreføre sparebanktradisjoner, blant annet gjennom å gi gaver til allmenn nytte

Adresse

 • Sparebankstiftelsen DNB
 • Øvre Slottsgate 3, Oslo
 • Postboks 555 Sentrum 0105 Oslo
 • Norway