Skip to main content

DNB, NIF og Røde Kors om vekst

Nyhet   •   mar 16, 2018 09:16 CET

Sponsorsjef Tina Wesselsen, markedsdirektør Morten Schønfeldt samt kommunikasjons- og markedsdirektør Øistein Mjærum sier sitt om idrett og sosio.

Sosiospons har tatt markedsandeler for femte år på rad. Etter flere år med tapte andeler har det snudd for idretten som nå har den største prosentvise veksten på 6,3% når sponsorspendingen i sin helhet økte med 4% i 2017 (kilde: Sponsor Insight).

Hva kan årsakene til dette være?

Tina Wesselsen, Sponsorsjef DNB om idrett- og sosiospons:

  • Idretten er vårt lands største samlingspunkt – hverdagsidretten og frivilligheten og hva den står for med verdier for over 40 MRD i året – det er klart mange merkevarer ønsker å ta del i dette engasjementet. Idretten står for fine verdier. Med aktivitet, mestring, inkludering, lek og læring. Som vi så i OL hevder vi oss i de fleste vinteridretter og det er gledelig at vi både på dame- og herresiden leverer så gode resultater over tid. Vi har mange profiler og ambassadører som gjør en god jobb for mange av Norges største merkevarer.

    Økningen innen sosiosponsing henger naturlig nok sammen med at alle bedrifter er mer opptatt av samfunnsansvar enn noen sinne – og de fleste selskaper har også integrert samfunnsansvar og bærekraftsmålene i sin strategi, men her er i midlertidig også en av utfordringene – det holder ikke bare å gi en pengegave, så er jobben gjort. Her må både de veldedige organisasjonene og bedriftene tenke kreativt sammen for å sikre en rød tråd, slik at prosjektene er godt integrert i selskapets strategi.

Morten Schønfeldt, Markedsdirektør Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om idrett:

  • Jeg tror det er flere grunner til at idretten har denne veksten innenfor idrettssponsing. En av hovedgrunnene er at man ser at samarbeidet med idretten virker. Næringslivet er blitt veldig bevist på hva de ønsker å få ut av et sponsorat og idretten er flinke til å levere det som etterspørres. Idretten har blitt mer profesjonelle til å jobbe med næringslivet og avtalene har blitt mer konkrete i hvilke målsetninger som partnere ønsker å få ut av samarbeidet og dette fungerer bra for begge parter. Idretten har imidlertid en utfordring i at det ikke er alle idretter som klarer å henge med i denne «profesjonaliseringen» og dermed heller ikke klarer å få inn sponsorer slik at de kan henge med i denne utviklingen. Her må idretten være oppmerksomme, ellers så kan vi komme i en situasjon hvor noen få enkelte idretter klarer å skaffe seg store markedsinntekter, mens andre ikke får noen i det hele tatt. Dette vil være uheldig for mangfoldet i norsk idrett og gi store utfordringer for bredden i både toppidretten og i bredden.

Øistein Mjærum, Kommunikasjons- og markedsdirektør Røde Kors om sosio:

  • Jeg skal være litt forsiktig med å være bastant her, men vil tro det i hvert fall har to årsaker:
    1. De som jobber i denne sektoren har blitt flinkere til å levere verdi og resultater tilbake til sine samarbeidspartnere. Det dreier seg ikke lenger om å bo om milde gaver, men et reelt samarbeid hvor også sektoren klarer å hjelpe bedriftene med å nå sine mål.
    2. Det er et stadig større krav og forventning fra både kunder, myndigheter og aksjonærer om at bedriftene må vise samfunnsansvar i praksis. De fleste seriøse bedrifter av en viss størrelse rapporterer nå f.eks ikke bare på om de forurenser det ytre miljø, men på hva de gjør for å bidra til at vi når bærekraftmålene. Da må man i noen grad også øke samarbeidet med ideelle organisasjoner.

Se 2017-tallene i egen sak HER