Skip to main content

​Lang dags ferd mot natt

Nyhet   •   jan 18, 2017 09:55 CET

En samlet jury i arbeid

Juryen til Sponsor- og Eventprisen er på oppløpssiden og i ferd med å ferdigstille sitt arbeid frem mot festkvelden på Grand.

- Dette har vært utrolig spennende og veldig lærerikt. Jeg tar av meg hatten for alle i juryen og alle fremtidige juryer, for det er også meget arbeidskrevende, sier Øistein Mjærum, styremedlem i Sponsor- og Eventforeningen, med ansvar for juryen og dens fremdrift.

Vi har hatt en prat med Øistein for å høre hvordan han har opplevd det å ta del i en hel bransjes indre liv, tiltak og resultater gjennom juryarbeidet.

- Det har vært en inspirerende opplevelse. Jeg er imponert over mange av de innsendte søknadene og mangfoldet i typen eventer, kampanjer og sponsorater. Det viser hvilken kunnskap, kreativitet og gjennomføringsevne bransjen vår favner. Jeg er rett og slett tilbøyelig til å si at jeg er stolt, sier Mjærum.

  • Årets søkermengde var rekordstor, på 140 søknader. Hvordan har juryen jobbet seg gjennom disse?

- Hver eneste søknad skal behandles profesjonelt, så hver enkelt i juryen må signere en taushetserklæring i forhold til den innsikt de får i andres virke før vi starter vårt arbeid. Da starter den møysommelige jobben med lesing og vurdering. Og i tilfelle du lurer, å lese grundig gjennom 140 søknader tar ganske lang tid, smiler Mjærum.

Alle jurymedlemmene leste søknadene før de samlet seg og ble «innelåst» en hel dag for å komme steget videre.

- Da var målet å komme frem til hvilke kandidater som skulle nomineres for å gå videre til finalen – til selveste Sponsor- og Eventprisen, sier Mjærum.

Øistein forteller at aller første punkt på juryens møte var habilitet.

- Juryen har vært meget opptatt av å holde sin sti ryddig ren – både for egen del og ikke minst av hensyn til bransjens og Prisens omdømme. Derfor har vi hatt klare habilitetsregler. Man fikk rett og slett ikke lov til å være fysisk tilstede hvis man på noe vis var involvert i en søknad – når den ble behandlet. Det ble en del utsending på gangen, ja. Men sånn må det være når vi har samlet noen av bransjens mest erfarne folk i juryen, sier Mjærum.


Øistein Mjærum

Dette er første året med en større jury. Før var rammen seks personer i juryen, nå er det åtte.

- Dette grepet tok styret for å favne enda bredere og mer representativt for vår bransje. Dessuten tror vi den sammensatte og totale kunnskapen som befant seg i juryrommet da vi vurderte og diskuterte viser at årets jury er usedvanlig godt kvalifisert og velorientert, sier han.

  • Vi spør ham om hva som nå skjer – frem mot den store dagen, 1. februar.

- Det er mye skriving nå. Vi er på oppløpssiden og i ferd med å ferdigstille hver av de nesten femti nominasjonstekstene. Så er det vinnernes tur. Ti vinnertekster skal nedtegnes for heder og ære på selve kvelden den 1. februar. Da begynner vi i juryen å nærme oss mål og gleder oss til den store dagen, smiler Mjærum.

Les mer om den store dagen og kvelden HER