Skip to main content

Sponsing øker

Nyhet   •   jan 11, 2018 09:24 CET

Lars Brockstedt Svendsen legger frem sponsorspending-tallene

Ferske tall fra Sponsor Insight viser at sponsing fortsetter å øke.

Analyse- og rådgivingsselskapet Sponsor Insight har kartlagt fjorårets omsetning i det norske sponsormarkedet. Sponsormarkedet i Norge økte omsetningen til 4,8 milliarder kroner i 2017, opp 4,0% fra 2016. Dette kom fram på gårsdagens seminar ved Høyskolen Kristiania.

- På tross av utfordringene i dagens marked hvor aktørene melder om hardere kamp om sponsorkronene, og hvor flere mediekanaler opplever en nedgang, så fortsetter sponsing sin stabile vekst, sier Vegard Arntsen, daglig leder i Sponsor Insight.

Han utdyper:

- Dette forteller oss at sponsing er mindre konjunkturavhengig enn andre kanaler og at norske bedrifter ser på sponsing som et viktig verktøy i sin markedskommunikasjon.


Vegard Arntsen

Idretten, inkludert fotball står for 70% av spendingen. Sosio har 12% og kultur&festival har 18% av sponsorspendingen.

Sponsor Insight har målt sponsormarkedet siden 2009. Sponsing som kanal har hatt kontinuerlig vekst i Norge siden målingene startet og har økt med hele 46% i perioden 2009-2017. Øvrige mediekanaler har økt med 10% i samme periode, melder Sponsor Insight.

Det kom frem at sponsing som i 2017 står for 18% av det totale reklamemarkedet, er landets nest største kanal - kun slått av det digitale markedet.

Spendingprognose for inneværende år ble fremlagt. Denne tilsier en videre vekst på 3,1% til nær 5 milliarder kroner i 2018.

Sponsor Spending: 

i hele millioner kr
Kategori: 2016 2017 2018p 2017 2018p
Idrett * 1 708 1 815 1 906 6,30 % 5,00 %
Fotball 1 544 1 567 1 593 1,50 % 1,70 %
Sosio 537 567 570 5,60 % 0,50 %
Kultur ** 397 409 413 3,00 % 1,20 %
Festival 437 450 475 2,80 % 5,50 %
Totalt 4 622 4 807 4 957 4,00%  3,10% 
* utenom fotball  ** utenom festival

- Med denne prognosen vil markedet vokse til opp mot fem milliarder kroner og neste år er det festival som vil øke mest med 5,5 prosent, sier partner Lars Brockstedt Svendsen i Sponsor Insight.

Tall for eventmarketing ble også presentert. I 2017 økte eventmarketing prosentvis mer enn sponsormarkedet, med hele 6,2 prosent.