Skip to main content

Tags

sporveien

kollektivtransport

t-bane

buss

trikken

 • Pressekontakt
 • prvhesxysebf@sodpojgrvmpeikeentz.chuomjx
 • +47 977 00 400
Vakttelefon og epostadresse kun for henvendelser fra media. Sentralbord: 22 08 40 00

 • Pressekontakt
 • Kommunikasjonssjef
 • Presse og media
 • prqyesousebr@sdaposirvgyeijaenex.crjomzo
 • +47 977 00 400
Presse- og mediekontakt

 • Pressekontakt
 • Kommunikasjonsrådgiver
 • Presse- og mediekontakt
 • prjiesccsezz@sfdpoherveyeibgennb.cdoomda
 • +47 977 00 400
Presse- og mediekontakt

 • Pressekontakt
 • Kommunikasjonsrådgiver Infrastruktur og prosjekter
 • Presse- og mediekontakt
 • prjnesqcsejl@ssepoiwrvsweirgeney.czxomhx
 • +47 977 00 400
Presse- og mediekontakt

 • Pressekontakt
 • Kommunikasjonsrådgiver
 • Infrastruktur, nytt signalsystem T-banen, CBTC
 • prhvesfusedz@sscpouirvyfeiuqenla.chpomgx
 • +47 977 00 400
Presse- og mediekontakt

 • Pressekontakt
 • Kommunikasjonsrådgiver
 • Trikkeprogrammet
 • pryjeszusess@ssfposzrvzmeirfencm.cncomtv
 • +47 977 00 400

 • Pressekontakt
 • Konserndirektør kommunikasjon
 • Kommunikasjon, marked og samfunnsansvar.
 • prtpessuseey@sojporhrvrpeilyenae.cebompc
 • +47 977 00 400

 • Pressekontakt
 • Kommunikasjonssjef samfunnsansvar og prosjekter
 • Presse- og mediekontakt
 • prjpesndsejd@svbpovgrvpaeivgenge.cjzomla
 • +47 977 00 400

 • Kommunikasjonssjef Unibuss
 • Unibuss
 • inlga.nfhebflejtn.uqosoatbygy@byspoqorbtvediieysn.mecowgmcy
 • +47 481 54 148

 • Kommunikasjonsrådgiver
 • Infrastruktur og prosjekter
 • prjdeskasedi@sxhpocnrvcceifpennr.cwaomro
 • 97700400