Skip to main content

Nådde ikke fram med investering i Moelven Industrier ASA

Pressemelding   •   jun 07, 2013 08:34 CEST

Foto: Administrerende direktør Øistein Aagesen i Statskog SF.

Statskog la tidligere denne uken inn et bud på Viken Skog og AT Skog sine aksjer i Moelven. Samtidig foreslo Statskog at Moelven skulle gjennomføre en rettet emisjon mot foretaket. Samlet ville denne kombinasjonen av aksjekjøp og emisjon gitt Statskog en eierandel på 34 % i Moelven.

En forutsetning for gjennomføring var at alle større aksjonærer i Moelven støttet Statskogs forslag. Torsdag ble det klart at det ikke var mulig å få tilslutning fra alle aksjonærer.

-  Vi ser Moelven Industrier ASA og utviklingen av dette selskapet som viktig for å sikre Statskogs skogverdier. Vi mener at Statskog som eier kunne ha bidratt med kompetanse og kapital for å utvikle selskapet videre, sier administrerende direktør Øistein Aagesen.

Styret i Statskog mener at kombinasjonen av aksjekjøp og emisjon industrielt ville ha vært et godt grep for å sikre soliditet og evne til investering, rasjonalisering og utvikling for Moelven i årene fremover. Forut for tilbudet gjorde Statskog en omfattende gjennomgang av selskapet, og Statskog oppfatter Moelven som et offensivt og veldrevet industrikonsern.

-  Når vi nå må erkjenne at Statskog ikke nådde fram, registrerte vi likevel en uttrykt vilje fra Moelvens aksjonærer til å finne en god industriell løsning sammen med Statskog.  Denne gangen var det dessverre ikke nok, sier Aagesen.


Kontaktpersoner:

Administrerende direktør Øistein Aagesen, tlf. 911 36 466

Kommunikasjonssjef Arnhild Holstad, tlf. 913 78 584

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy