Skip to main content

Statskog selger eiendommer

Pressemelding   •   mai 03, 2013 09:20 CEST

Bildetekst: Kartutsnitt av eiendommen Skjelbred, som er til salgs i Lierne, Nord-Trøndelag.

Statskog legger fredag 3. mai ut 19 skogeiendommer for salg. To av eiendommene er i Troms, en i Nordland, to i Nord-Trøndelag, fire i Sør-Trøndelag, to i Møre og Romsdal, tre i Hedmark, en i Østfold, en i Buskerud, en i Hordaland, en i Rogaland og en i Vest-Agder.

I tillegg kjøper Direktoratet for naturforvaltning eiendommen Tingastad i Sogndal, Sogn og Fjordane.

Du finner mer informasjon om de enkelte eiendommene her: http://www.statskog.no/eiendommene/skogsalg/Sider/default.aspx 

 

Historisk salg

I perioden 2011 til 2017 skal Statskog selge om lag 500 000 daa. Totalt utgjør dette det største statlige salget i moderne tid. Statskog selger for å få bedre arronderte og mer driftseffektive    eiendommer. Samtidig får lokale skogeiere muligheten til å styrke sine driftsgrunnlag. Eiendommene som selges legges ut to ganger i året helt fram til og med 2017. Neste salgsrunde etter pågående runde starter 27. september i år. Hvilke eiendommer som skal selges, blir offentliggjort ved annonseringstidspunktet.

Det var etter at Statskog kjøpte Orklas skogeiendommer i desember 2010, at det ble bestemt at Statskog skal selge ut spredte skogeiendommer som foretaket eide fra før. Hovedprinsippet er at     eiendommene selges til høystbydende.

Før vårens salgsrunde er det solgt 92 eiendommer, som til sammen utgjør om lag 130 000 daa. Inntjeningen på salget så langt er 147 686 000 kroner.

 

Rammer for salget, fastsatt av eier i ekstraordinært foretaksmøte 27. mai 2011:

Foretaksmøtet gir sin tilslutning til forslaget til framdriftsplan fra styret i Statskog SF med mål om at det legges ut skogteiger for salg i alle landsdeler i løpet av 2011.

Det legges opp til at salget av eiendommer på Sørlandet, Vestlandet, Nordland og Troms gjennomføres innen 2014, mens salget på Østlandet og i Midt-Norge gjennomføres innen 2017.

Salget skal gjennomføres etter følgende kriterier:

•  Statskog SF skal selge spredte skogeiendommer foretaket eier fra før

•  Nedsalget skal resultere i en bedre arrondering for Statskog og lede til en mer effektiv drift

•  Eiendommene selges til markedspris gjennom budgivning. Statskog skal søke å oppnå høyest
mulig pris for eiendommene.

•  Eiendommene drives på ordinært vis fram til salget finner sted

•  Direktoratet for naturforvaltning (DN) gjøres kjent med de skogeiendommene som skal selges
før de legges ut for salg, for å kunne anvende disse til vern eller makeskifte knyttet til vern av private skogeiendommer. DNs behov for skogteiger til vern eller makeskifte skal ikke påvirke hvilke skogteiger Statskog SF legger ut for salg, eller forsinke salgsprosessen eller inntektene til Statskog SF. Utover dette skal kriteriene forstås slik at DN får en forkjøpsrett på markedsmessige vilkår.

•  Ved salg i områder som er omfattet av Samerettsutvalget 2 skal det gjøres klart for kjøper at eventuelle eksisterende rettigheter til skogteigen ikke blir berørt av salget og at Statskog ikke kan ta ansvar for eventuelle ulemper dette vil medføre for kjøper i framtiden.

Inntektene fra arronderingssalget skal benyttes til å nedbetale det statlige lånet på 475 millioner kroner.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.