Skip to main content

Anders Sandvigs museumspris 2017

Pressemelding   •   feb 13, 2017 13:12 CET

Anders Sandvig. Xylografi laget av Hans Christian Olsen. Foto: Audbjørn Rønning/Maihaugen

Stiftelsen Lillehammer museum etterlyser kandidater til Anders Sandvigs museumspris. Prisen deles ut hvert år for å fremme og belønne innsats for bevaring av kulturarven her i distriktet.

Anders Sandvigs museumspris er på 50.000 kroner og deles hvert år ut under Sankthansfeiringen på Maihaugen 23. juni. 

Det er en årlig pris som skal fremme og belønne fremragende innsats for bevaring av kulturarven i Gudbrandsdalen og Lillehammer. Prisen skal også skape oppmerksomhet rundt Maihaugen og museets grunnlegger Anders Sandvig, og være en spore til innsats på et sentralt fagfelt.

I komiteen for museumsprisen er Britt Bøhn fra De Sandvigske Samlingers Venner, fungerende fylkeskonservator Espen Finstad og avdelingsleder på Maihaugen, Helge Sognli. Det er styret i Stiftelsen Lillehammer museum kårer vinneren av prisen etter innstilling.

Fjorårets vinnere var folkesanger Camilla Granlien og folkemusiker Mari Skeie Ljones.


Frist for å nominere kandidater til årets pris er 1. mars 2017.

Forslag sendes til post@lillehammermuseum.no.

Bakgrunn for Anders Sandvigs museumspris (tidligere Anders Sandvigs museumsstipend):
I 1987 var det 100 år siden Anders Sandvig startet sin samlergjerning og la grunnlaget for det som skulle bli De Sandvigske Samlinger. For å markere Sandvig sin innsats som museumsgrunnlegger besluttet styret i dette jubileumsåret å opprette et museumsstipend i hans navn. Stipendet, som var på 15 000 kroner, skulle deles ut årlig. I forskriftene het det at stipendet var opprettet for å fremme utvikling og nyskapning innenfor de kulturhistoriske museers arbeidsfelt. Stipendet ble lyst ut i hele Norden. Styret skulle dele ut prisen etter innstilling fra Samlingenes direktør og formannen i Norske Kunst og Kulturhistoriske Museer. Etter noen år med fallende interesse og mindre relevante søkere, ble det i 2015 bestemt at det skulle blåses nytt liv i ordningen som fra da av har vært delt ut som Anders Sandvigs museumspris.

Maihaugen på Lillehammer er Norges største friluftsmuseum utenfor Oslo. Vi har over 200 bygninger fra ulike tiderutstillinger og spisesteder. Her får du flotte kulturopplevelser og mange aktiviteter for barn og voksne.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy