Skip to main content

Blogg: Veien videre etter klimatoppmøtet – tid for handling!

Blogginnlegg   •   des 14, 2015 14:58 CET

Det var med store forventninger vi reiste til Paris for å delta på klimatoppmøtet, og det er med stor entusiasme vi gratulerer verden med en ny klimaavtale!

Konklusjonen fra Paris er krystallklar: Næringslivet, og særlig finanssektoren, spiller en nøkkelrolle i det grønne skiftet. Dersom vi skal lykkes i å omstille oss til en 1,5 graders verden, kommer for eksempel store mengder av fossile kilder til å måtte bli liggende i bakken og bli verdiløse, såkalte "stranded assets". Barclay's bank har regnet seg frem til svimlende 34 billioner dollar[1] i tapte inntekter bare i energisektoren. På den andre siden skal det investeres litt over 10 billioner dollar[2] i fornybar energi, noe som tilsvarer ca. 88 norske statsbudsjett.

Finansiering og investeringer i bedrifter som jobber med positiv påvirkning på klimaet er i hjertet av det vi i Storebrand driver med. I 2015 gikk Storebrand med i Montreal Pledge og Portfolio Decarbonisation Coalition. Det vil si at vi forplikter oss til å rapportere CO2-fotavtrykk i våre investeringer og dessuten senke vår klimapåvirkning gjennom våre investeringer. I dag har vi 70 selskaper som er utelukket på grunn av alvorlig klima- og miljøskade, blant annet ved å unngå "stranded assets". Vi investerer også mer i de selskapene som bidrar positivt, noe som i høst tilsammen har resultert i en reduksjon av 350 000 tonn CO2, tilsvarende utslippet til 33 300 nordmenn.

Klimaavtalen vil føre til store endringer fremover, og mange nye muligheter vil dukke opp. Ny teknologi må utvikles, nye bærekraftige produkter skal lages og selges. Vi i Storebrand jobber for å lede an i det grønne skiftet. Som Norges største private pensjonsselskap jobber vi hardt for å sette pensjonspengene til kundene våre i selskap som driver denne utviklingen. Fordi vi mener det lønner seg for deg, og for verden.

Kilder:

[1] Barclays, 24.11.15, Climate Change: Warming up for COP-21

[2] Barclays, 24.11.15, Climate Change: Warming up for COP-21