Skip to main content

Blogg: Gjør det for deg selv!

Blogginnlegg   •   mar 08, 2016 07:00 CET

Undersøkelser viser at kvinner i større grad en menn velger å bruke pengene de har igjen til seg selv, på familien. Min oppfordring til deg, kvinne, den 8. mars er å se om du kan gjøre noe økonomisk for deg selv og for din fremtid! Du gjør ganske sikkert mye for alle andre allerede.

Av Kristina Picard, forbrukerøkonom i Storebrand

Visste du at den eneste aldersgruppen hvor damer og menn sparer like mye i fond, er gruppen 0-14 år? Det viser statistikk over Storebrands spareavtaler. Og det er det selvsagt en naturlig forklaring på: Personer under 14 år sparer ikke i aksjefond på egenhånd, her er det foreldre og annen familie som sørger for at det spares like mye, uavhengig av kjønn. Og det skulle bare mangle.

Senere, når jentene får mer å si over egne penger, så skjer det en forandring. Da drar guttene fra, og innen de blir menn, sparer de mye mer i aksjefond enn damene. Dette viser både tall fra Verdipapirfondenes forening og våre egne tall i Storebrand.

I Storebrand kan kundene spare til pensjon i fondet Ekstrapensjon. Nedenfor kan du se hvordan sparebeløpene fordeler seg på alder og kjønn. Mennene ligger jevnt over kvinnene, og forskjellene bare øker med alderen.

Sparing i Storebrand Ekstrapensjon 


Det er selvsagt mye annet å bruke penger på gjennom livet enn å spare dem til senere. Det er også flere gode forklaringer på hvorfor damer sparer mindre enn menn: For det første så tjener kvinner fortsatt i snitt mindre enn menn – hovedsakelig på grunn av andre yrkesvalg, men også fordi vi jobber mer deltid og fordi inntektsutvikling og karrièren bremses for en del av dem som får barn. Med lavere inntekt er det naturlig nok også mindre å spare.

For det andre viser blant annet undersøkelser fra Statens institutt for forbruksforskning (Sifo) at kvinner i større grad velger å bruke de pengene som er igjen, på familien.

Kvinner kan i snitt regne med å leve 3-4 år lenger enn menn, noe som kan bety at vi vil trenge mer sparepenger, ikke mindre. Enten du lever alene eller sammen med noen, så tenk gjennom om du sikrer deg økonomisk både nå og senere.

Min oppfordring til deg på kvinnedagen, er å se om du kan gjøre noe økonomisk for deg selv og din fremtid!