Skip to main content

Blogg: Snakk til lommeboka!

Blogginnlegg   •   feb 15, 2016 16:38 CET

Døskeland og Tynes Pedersen, begge førsteamanuensiser ved NHH, skriver i DN 6. februar om deres forskning på etiske/grønne fond, og hva det er som motiverer investorer til å velge slike fond.

Av Matthew Smith, leder for bærekraftige investeringer i Storebrand

Forskningen deres viser et tydelig svar: Snakk til lommeboka! Finansielle argumenter er mye mer effektive enn moralske argumenter for å stimulere til grønnere fondssparing. Videre forklarer forskerne at grønne investeringer kan oppleves som ukjente og dermed mer risikable.

Problemet er at mange kapitalforvaltere henger igjen både i metode og språk. Kundene tror at man må ofre avkastning når man velger bærekraft, og det er vår egen feil. Bransjen har altfor lenge snakket om etiske fond, som man kan velge hvis man vil være snill og grei. Bærekraftige investeringer har tatt et kvantesprang forbi dette.

Gamle sannheter er notorisk vanskelige å komme til livs. Den utbredte oppfatningen om at man må tåle litt vondt i form av lavere avkastning, for å få god samvittighet, er fullstendig feil. De raske endringene i verdensøkonomien, for eksempel fra fossil avhengighet til en fornybar framtid, har snudd ligningen opp ned. Klimatoppmøtet i Paris demonstrerte at verden for alvor har våknet og at nærmere 200 land har forpliktet seg til omfattende utslippskutt. Dette betyr strengere regulering og sterke insentiver for næringsliv å bidra til det grønne skiftet. Bærekraftige selskaper, med sine innovative, miljøvennlige produkter, får da et konkurransefortrinn over selskaper som henger igjen i gjørma.

Flere anerkjente internasjonale forskningsmiljøer kan vise til en sterk kobling mellom bærekraftige investeringer og bedre avkastning. I 2014 presentert University of Oxford sammen med Arabesque Asset Management en bred Meta-studie, basert på mer enn 190 akademiske studier og rapporter. Den omtales som den mest omfattende kunnskapsbasen som finnes på bærekraftige investeringer. 88 % av studiene viser at solid bærekraftspraksis fører til bedre drift av selskapene. 80 % av studiene viser at aksjekursene til selskaper blir positivt påvirket av god bærekraftspraksis. Slike tall er umulig å overse, og når resultatene bekreftes av flere andre kilder sender det et klart signal til både forvaltere og fondskunder.

Vi er overbevist om at bærekraftige utvalgsmetoder, sammen med robuste finansielle analyser, leverer meravkastning til pensjons- og fondskunder på lang sikt. Vi vet at kundene er interessert i bærekraft, og vi vet at forvaltningen kan skje innenfor trygge økonomiske rammer.

Så min oppfordring til kapitalforvaltere er utvikle både metode og språk. Det dreier seg ikke lenger om etikk, men om å være smart. Min oppfordring til kundene er å våkne opp, for det trenger ikke være noen motsetning mellom å velge med hjertet og lommeboka.


Teksten ble trykket i en kortere versjon som et leserinnlegg i DN 15.02.16.