Skip to main content

Blogg: Vi gjør vanskelige pensjonsord enkle

Blogginnlegg   •   sep 19, 2014 16:21 CEST

Av: Bjørn Erik Sættem, kommunikasjonssjef i Storebrand

Hvilke ord og begreper innen pensjon synes det norske folk er vanskelige? Vi har satt sammen en topp ti-liste. Listen er basert på når våre kunder bærter med "Forklar bedre-hornet" vårt".

Pensjonsekspressen har nå vært to uker på veien for å snakke med ansatte i bedrifter som har pensjonsordning i Storebrand. Vi har gjennomført hundrevis av samtaler på Østlandet og i Møre og Romsdal, og mange er positivt overrasket over hvor lett det er å finne sitt pensjonstall.

Det er likevel ikke til å stikke under en stol at mange av ordene og begrepene vi bruker er litt vanskelige å forstå. I mange av møtene har vi derfor tatt med oss et lite horn som kunden må "bærte" med dersom de ikke forstår hva vi snakker om.

"Forklar bedre"-hornet har fått kjørt seg, og vi har i det stille notert oss hvilke ord og begreper som folk flest ønsker at vi skal forklare på en enklere måte.

HER ER LISTEN– MED FORKLARINGER:

Delingstall: Deling? Tall? Dette betyr kort fortalt at den årlige pensjonen avhenger av hvor lenge du kan forvente å leve. Hvis nye årskull av pensjonister forventes å leve lenger enn tidligere kull, blir den årlige pensjonen fra folketrygden noe lavere, ettersom pensjonen må deles på flere leveår. Les mer.

Dødelighetsarv: Et skikkelig guffent ord, dette. "Livsgevinst" klinger mye bedre, og er vel så dekkende. Det betyr at hvis du dør tidligere enn forventet, vil de pengene som er spart opp i din pensjon bidra til å finansiere utbetalinger til de som lever lenger enn forventet. Dette er prinsippet i folketrygden og i ytelsespensjon, men ikke i innskuddspensjon.

Fripolise: Om det er noen trøst, så gir denne enda mindre mening på svensk. En fripolise er en pensjonsrettighet du får når du slutter å jobbe i en bedrift med ytelsespensjon. Fripolisen har en garantert, årlig avkastning, som i snitt er på rundt 3,5 prosent. Les mer.

G: Her snakker vi ikke om G-punkt, men G-beløp. G står for grunnbeløpet i folketrygden. Pr i dag er G lik 88.370 kroner. I skatte- og pensjons- og trygdereglene er noen beløp og beløpsgrenser knyttet direkte til G. Grunnbeløpet reguleres i takt med den alminnelige lønnsveksten i samfunnet. Les mer.

Garantipensjon: Nytt ord for minstepensjon. Dette er en betegnelse på "gulvet" som angir den laveste pensjonen du kan få fra folketrygden. For enslige er denne i dag på rundt 180.000 kroner. For gifte er den noe mindre.

Innskuddspensjon: Denne er i skuddet om dagen. Innskuddspensjon er den vanligste pensjonsordningen i privat sektor. Arbeidsgiver sparer et viss prosent av din lønn hver måned – minimum to prosent – og du kan selv påvirke hvordan pengene skal forvaltes underveis. Les mer.

Investeringsvalg: Valg er bra. Dette betyr at du selv kan bestemme hvordan sparepengene dine skal plasseres. Det kan gi deg en høyere pensjon, men du har selv risikoen for svingninger. Gjelder alle nordmenn som har innskuddspensjon – og fra i høst får også fripoliseeiere denne muligheten. Les mer.

Pensjonstall: Summen av alle pengene du skal leve for som pensjonist. Det inkluderer både folketrygden, penger som din arbeidsgiver har spart for deg og din private sparing. Dette ordet har markedsavdelingen i Storebrand funnet opp, og det begynner å bli kjent:) Les mer.

Pensjonskapitalbevis: Nesten det samme som en fripolise - "same same, but different". Pensjonskapitalbevis er en pensjonsrettighet du får når du slutter å jobbe i en bedrift med innskuddspensjon. I motsetning til en fripolise, kan du selv bestemme hvordan pengene skal forvaltes. Les mer.

Spareprofil: I forbindelse med langsiktig sparing, snakker vi ofte om såkalte "spareprofiler". Dette er fond med en fast andel aksjer og renter, og du bestemmer selv hvor offensiv (mye aksjer, store svingninger og forhåpentligvis høy avkastning) eller defensiv (lite aksjer, trygt, men lav forventet avkastning) du vil være i sparingen din. Les mer.

Hvilke ord og begreper vil du gjerne få forklart på en enkel måte? Skriv inn nedenfor!