Skip to main content

Tags

Norstat Få bekymret for å bli ufør

Norstat Få bekymret for å bli ufør

Dokumenter   •   18-10-2016 07:30 CEST

Norstat IPS vs BSU

Norstat IPS vs BSU

Dokumenter   •   28-09-2016 07:30 CEST

Spørreundersøkelse om hvor mange som kunne tenke seg å binde sparepenger til pensjonsalder i bytte mot skattefordeler + om det er rimelig at BSU har skatteincentiver og ikke pensjonssparing.

Undersøkelse Meglerinnsikt januar 2016: Eldre på boligmarkedet

En undersøkelse fra Norges Eiendomsmeglerforbund og Storebrand viser at 8 av 10 boligkjøpere over 60 år betaler det samme eller mer for sin nye bolig enn den de solgte. Kun 1 av 10 betaler mindre.

COP 21 - Storebrands deltakelse og agenda i Paris

En oversikt over på hvilke tidspunkt og arenaer Storebrand er aktive under COP21, samt kontaktinformasjon.

Renteutvikling siste 20 år for boliglån m dagens fastrenter

Grafen viser utviklingen i flytende boliglånsrente og 5 års fastrentelån siste 20 år. Vi tar utgangspunkt i effektiv rente for et lån på 1 million innenfor 75 prosent av boligverdien. Grunnlaget er gjennomsnittet av et fast utvalg banker som representerer majoriteten av bankkundene. De stiplede linjene er Storebrands fastrentetilbud pt. Pr oktober 2015. Kilde: Dine Penger/Storebrand.

Renteutviklingen siste 20 år på boliglån

Grafen viser utviklingen i flytende boliglånsrente og 5 års fastrentelån siste 20 år. Vi tar utgangspunkt i effektiv rente for et lån på 1 million innenfor 75 prosent av boligverdien. Grunnlaget er gjennomsnittet av et fast utvalg banker som representerer majoriteten av bankkundene. Pr oktober 2015. Kilde: Dine Penger/Storebrand.

Klimarapporten «Norge 203040 – Forretningsmuligheter» English verson

Ledende norske næringslivsaktører har lansert klimarapporten «Norge 203040 – Forretningsmuligheter».

Grafen viser utviklingen i Oslo Børs Fondsindeks siden januar 2000 og frem til september 2015. Svingningene har vært store. På det mørkeste var indeksen ned nesten 50 prosent. I dag (pr 1. sept 2015) ligger indeksen på pluss ca 180 prosent siden år 2000.

Spørreundersøkelse om privatøkonomi, februar 2015
2014 Desember spørreundersøkelse om brann og branntilløp Storebrand
Vedlegg til pressemelding: Norstat 2014-09: Hvem lytter du mest til i pensjonsspørsmål
Norstatundersøkelse for Storebrand om kilometerstand, mai 2014
Norstat spørreundersøkelse om redningsvest mai 2014
Norstat-undersøkelse om sparing til pensjon - mai 2014
Norstat spørreundersøkelse om pensjon eller lønn - april 2014
Undersøkelse om langsiktig sparing gjennomført av Norstat for Storebrand
131220 Økte sparesatser fra nyttår

131220 Økte sparesatser fra nyttår

Dokumenter   •   20-12-2013 12:52 CET