Skip to main content

Nervøse fondskunder bør holde seg til spareplanen

Nyhet   •   nov 09, 2016 09:40 CET

– Vi forventer at usikkerheten vil vedvare en stund, men ser ikke for oss noen resesjon. Hold deg til spareplanen din, sier Olav Chen i Storebrand.

Valgresultatet i USA gir fall på verdens børser i dag. Vi forventer at usikkerheten vil vedvare en stund, men ser ikke for oss noen resesjon. – Hold deg til spareplanen din, sier Olav Chen i Storebrand.

Donald Trumps seier i den amerikanske presidentvalgkampen sender bølger gjennom verdens finansmarkeder. Men markedene vil roe seg etter hvert, mener våre fondsforvaltere.

Det er mer trafikk enn vanlig på Storebrands kundesenter på morgenkvisten. Nervøse pensjons- og fondskunder ringer og lurer på hva de skal gjøre med fondsandelene sine.

– Markedene reagerer som forventet, gitt det overraskende valgutfallet, sier Olav Chen, senior porteføljeforvalter i Storebrand Kapitalforvaltning.

– Vi ser fall i aksjemarkedene, fall oljeprisen og fall i sikre statsrenter, kombinert med økte kredittpåslag innenfor kredittmarkedet. Vi forventer at usikkerheten vil vedvare i en periode fremover, men ser ikke for oss at konsekvensene vil være store nok til å utløse noen resesjon, verken i amerikansk økonomi eller globalt.

Chen understreker at det er knyttet stor usikkerhet til hva Trump faktisk vil gjøre, og hva han vil være i stand til å gjøre fremover. Det er først når man får større klarhet i dette, at det tegnes et bilde av hvor store de de langsiktige effektene vil bli for både amerikansk økonomi og verdensøkonomien.

Uro gir kjøpsmuligheter

– Vi anbefaler våre kunder å avvente situasjonen, og holde seg til sin opprinnelige spareplan. Historien har vist at markedene gjerne overreagerer i slike perioder. Sist vi så dette var ved Brexit, hvor aksjemarkedene stupte de første dagene, for så å stige kraftig de påfølgende dagene. Det vil kunne gi gode kjøpsmuligheter for langsiktige sparere, som for eksempel sparer til pensjon, poengterer Chen.

Dårlig nytt for klimaet og global handel

Han mener at miljø, klima og global handel står igjen som den store taperen etter nattens valg.

–Hvis Trump virkelig melder USA ut av Paris-avtalen og øker amerikansk oljeproduksjon, så vil det få dramatiske konsekvenser for klimaet. Hans ønske om proteksjonisme og skepsis til internasjonale handelsavtaler vil kunne påvirke global handel på en negativ måte. Men det er fremdeles lov å håpe at Trump modererer seg når han blir president, avslutter Chen.