Skip to main content

​2016 ble et godt år for pensjonssparere

Pressemelding   •   jan 05, 2017 07:00 CET

Fjoråret ble et godt år for landets 1,2 millioner arbeidstakere med innskuddspensjon. – 5 til 9 prosent avkastning på pensjonsmidlene er godt over lønnsvekst og inflasjon, og det er betryggende for pensjonssparere, sier pensjonsøkonom.

2016 ble et godt år for ansatte i privat sektor når det gjelder avkastning på pensjonsmidlene. De balanserte pensjonsprofilene, som er mest vanlige i Norge, ga en avkastning på 5 til 9 prosent* i 2016, avhengig av selskap. En balansert profil har som regel halvparten aksjer og halvparten rentepapirer.

– Dette er rett i overkant av hva du kan forvente på lang sikt når du har innskuddspensjon på arbeidsplassen. En portefølje med lik andel aksjer og renter har en forventet årlig avkastning på rundt 5 prosent, ifølge Finans Norges bransjestandard. Det sier Knut Dyre Haug, pensjonsøkonom i Storebrand.

Ser man på avkastningen på flere års sikt viser tallene det samme bildet, ifølge tall fra Norskpensjon.no. Den årlige gjennomsnittlige avkastningen ligger over lønnsveksten i samfunnet.

– Dette viser at pensjonsporteføljer som består av flere aksje- og rentefond spredt over hele verden gir en god og robust langsiktig avkastning som sikrer kjøpekraften, sier Haug.

Får betalt for å ta mer risiko

Ifølge læreboken skal du få høyere avkastning med økt aksjeandel i sparingen, siden du skal ha betalt for svingningene på børsen. Det ser vi også er tilfelle for norske innskuddspensjonskunder: På 3, 5 og 10 års horisont har pensjonsporteføljene med høy aksjeandel gitt bedre avkastning enn de med lav aksjeandel.

– Dette er særlig viktig for de unge. En aksjeandel på 80 prosent er et anbefalt nivå, som kan trappes automatisk ned med økende alder, forteller Haug.

Norske aksjefond på topp i fjor

Norske fondssparere hadde også et hyggelig fjorår.

Blant de norskregistrerte aksjefondene var det fondene som investerte på Oslo Børs som kunne vise til best avkastning i 2016. Her spenner avkastningen fra rundt 50 prosent til rundt 10 prosent, mens de norske indeksfondene leverte rundt 12 prosent i fjor, ifølge Morningstar.no.

Globale fond hadde et greit år i 2016. De beste globale fondene steg mellom 10–12 prosent målt i norske kroner, mens globale indeksfond leverte 4–5 prosent avkastning.

– Norske aksjefond gjorde det bedre enn globale aksjefond i fjor. Det skyldes primært at oljeprisen steg kraftig gjennom 2016, og har dratt med seg de mange og store oljerelaterte aksjene opp, forklarer Bård Bringedal, leder for aksjeforvaltningen i Storebrand.

Gode utsikter for 2017

Storebrands forvaltere tror på et relativt godt børsår.

– Politisk uro vil fortsatt spille en rolle, og spesielt i Europa er det flere valg i 2017 som kan skape frykt og børsuro. Det viktigste for børsene er imidlertid at den økonomiske veksten i verden er god og at rentene fremdeles er lave. Derfor tror vi på gode utsikter for aksjemarkedene i 2017, avslutter Bringedal.

* Kilde: Pensjonsleverandørenes nettsider. Pr 31.12.16. Tallene er avkastning før kostnader, siden arbeidsgiver betaler kostnadene så lenge den ansatte jobber i bedriften. 

Om Storebrand 

Storebrands ambisjon er å være best på sparing til pensjon. Storebrand skal levere bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon slik at den enkelte får en bedre pensjon, og en bedre verden å gå av med pensjon i. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 1,9 millioner personkunder, med hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Storebrand forvalter over 560 milliarder kroner og er Norges største private kapitalforvalter. Vi jobber målrettet for å nå visjonen om at Våre kunder anbefaler oss. Storebrand-aksjen (STB) er notert på Oslo Børs og selskapet har fått plass på Dow Jones Sustainability Index siden 1999.

Besøk oss på www.storebrand.no og følg oss på twitter @Storebrand_no