Skip to main content

Byggestart for et nytt byrom i Oslo

Pressemelding   •   aug 06, 2014 15:02 CEST

Ruseløkkveien stenges for biltrafikk i Vika Terrassen fra og med uke 32. Et omfattende rehabiliteringsprosjekt er igangsatt for å skape et nytt, bilfritt byrom i Oslo. Prosjektet skal stå ferdig i august 2016.


(OSLO) Onsdag 6. august blir Ruseløkkveien mellom  Dronning Mauds og Haakon VI`s gate gate bilfri. Det er første steg på veien til et revitalisert, bilfritt byrom i det som i dag er kjent som Vika Terrassen.

Storebrand Eiendom, som eier en vesentlig del av bygningsmassen i det aktuelle området, står bak prosjektet i samarbeid med Oslo Kommune. Rehabiliteringsprosjektet vil pågå i to år. Det skal gjøres en omfattende oppgradering av næringslokalene og selve gateløpet.

Prosjekteier beklager ulempene byggearbeidene vil medføre for publikum, naboer og næringsvirksomheten i området.

I løpet av august vil prosjektet offentliggjøre mer informasjon om hvordan det nye byrommet vil bli.


Kontakpersoner:

Marit Elisabeth Jensen
Eiendomssjef handelsportefølje
Tlf: 992 68 611
Epost: marit.elisabeth.jensen@storebrand.no

Anders Berggren
Adm. Direktør
Storebrand Eiendom AS
Mobil:  +47 932 23 955
E-post: anders.berggren@storebrand.no