Skip to main content

Dyr trilletur

Pressemelding   •   mai 02, 2013 08:36 CEST

Sørg for å sikre bilen tilstrekkelig når du parkerer.  En trilletur som forårsaker skade på andre biler eller bygninger, kan fort bli en dyrekjøpt erfaring.

Mange bilister opplever scenarioet, de finner bilen sin et annet sted enn der de parkerte den. Årsaken er som regel fordi den ikke er satt i gir - eller at håndbrekket ikke er godt nok på. I få tilfeller skyldes det en teknisk svikt.

- Vi får rapportert inn en god del skader som skyldes biler som triller utenfor eiers bolig, utenfor barnehager og skoler. Skadepotensialet rundt barnehager og skoler er naturligvis ekstra stort, forteller Petter Berg, fagsjef Motor i Storebrand Forsikring.

- Enkelte ganger triller bilen relativt langt og over andre trafikkerte veier - for så å stanse i grøfta. Heldigvis har vi ikke hatt hendelser der bilen har forårsaket personskade på sin ferd.

Fare for avkortning
Som skrevet i Kjøretøyforskriften er fører selv ansvarlig for at bilen ikke triller og må sikre den med både gir og håndbrekk om nødvendig.

- Vi kjørere en streng praksis på dette vederstatningsutbetaling. Årsaken er rett og slett risikoen for det store skadeomfanget slike ulykker kan utgjøre for omgivelsene, sier Berg.

Hvert tilfelle vurderes individuelt, men dersom forsikringsselskapet mener det føreren har opptrådt grovt uaktsomt, vil erstatningsutbetalingen kunne bli avkortet. 

- Ta derfor en ekstra sjekk neste gang du parkerer bilen - så unngår du ubehagelige overraskelser, avslutter Berg.   

 

Våre råd til bilister:

• Alltid sikre bilen med både håndbrekk og gir, selv om du parkerer der det er relativt flatt. Sørg for at dette blir en del av rutinen for å forlate bilen.

• Sving hjulene til siden. Er det en grøft eller lignende, vil bilen ikke kunne trille like langt.

• Ta en kontroll av håndbrekket på verksted hvis du merker at du må trekke mer og mer til.

• De nyeste bilene har elektronisk håndbrekk. Sørg for at du setter deg inn i hvordan denne virker.

• Ikke stol på at bil med automatgir holder ved å kunne settes i  P "park" – trekk også til håndbrekket.


Kjøretøyforskriften sier:

§ 1-7. Sikring av kjøretøy som forlates

Fører som forlater kjøretøy, skal sørge for at det ikke kommer i gang av seg selv. Fører av motorvogn skal også treffe hensiktsmessige tiltak for å hindre uvedkommende bruk.

0  Endret ved forskrift 28 juni 2010 nr. 1039 (i kraft 1 aug 2010, tidligere § 1-6).

 

Kontaktpersoner:

Petter Berg, fagsjef Motor i Storebrand, mobil 92099656
Hanne Gudding, informasjonssjef, Storebrand, mobil 92427413