Skip to main content

Enklere å spare i barnas navn

Pressemelding   •   jun 30, 2013 10:00 CEST

1. juli dobles grensen for når overformynderiet skal bestemme over barns penger. Ny grense blir cirka 170.000 kroner. – Endringen gjør det lettere for foreldre å spare i barnas navn, mener forbrukerøkonomen i Storebrand.

– Foreldre som har mulighet til det, gjør smart i å spare til barna. Vil du gi barna økonomisk sikkerhet og økt handlefrihet når de skal etablere seg, er det lurt å starte sparingen så tidlig som mulig. En god startkapital kan komme godt med når de unge skal finansiere studier eller flytte for seg selv. Tenk: 500 kroner i månedlig sparing i 18 år vil vokse til over 200.000 kroner ved 7 prosent årlig avkastning!

Oppfordringen kommer fra Kristina Picard, forbrukerøkonom i Storebrand.

Grensen dobles
De gamle reglene sier at overformynderiet i kommunene skal være med på å bestemme over pengene når barna har over 75.000 kroner i formue. Bestemmelsen er laget for å unngå at foreldrene bruker opp penger som er gitt til barna. Fra 1. juli økes denne grensen til mer enn det dobbelte, til to ganger Folketrygdens grunnbeløp, «G», som er cirka 170.000 kroner.

– Det innebærer at foreldre får mer råderett over barnas penger, noe som for de fleste familier vil være positivt, sier Picard.

Opprett en spareavtale
Tidligere undersøkelser fra Storebrand har vist at rundt hver tredje familie sparer hele eller deler av barnetrygden.

– For mange foreldre er barnetrygden et kjærkomment bidrag i hverdagen. Men har familien god økonomi, er det smart å spare hele eller deler av barnetrygden, sier forbrukerøkonomen. Hun anbefaler å opprette en månedlig spareavtale i fond eller bank. Når pengene trekkes automatisk fra kontoen, merker man nesten ikke at man sparer.

– Om man skal velge bank eller aksje- eller kombinasjonsfond, avhenger av tidshorisont og holdning til risiko, sier Picard, og legger til: – Aksje- eller kombinasjonsfond har høyere forventet avkastning enn banksparing, men dere må tåle at verdiene svinger litt underveis.

Spare i barnets eller foreldrenes navn?
– Det viktigste er at man sparer til barna, ikke hvem sitt navn man sparer i. Tror dere at dere etter hvert vil overstige formuesgrensene til overformynderiet og Lånekassen, er det smart å registrere sparingen på både barnets og foreldrenes navn, anbefaler forbrukerøkonomen.

Hvis noen av pengene står i foreldrenes navn, kan barna unngå kutt i fremtidig studiestøtte, og familien slipper å forholde seg til overformynderiet.


Spare i foreldrenes eller barnas navn?

Sparing i foreldres navn - fordeler:

  • Lånekassen: Man risikerer ikke kutt i studiestøtten, siden pengene står i foreldrenes navn.
  • Overformynderiet: Ingen innblanding, siden pengene står i foreldrenes navn.
  • Disposisjonsrett: Foreldre har disposisjonsrett til de ønsker å gi barna ansvar for sparepengene.
  • Skatt: Vanlig rente/gevinstskatt og eventuelt formuesskatt. Når fond overføres til voksne barn, overtar barna skatteforpliktelsen.

Sparing i foreldres navn - ulemper:

  • Arveavgift: Risikerer arveavgift av både innskudd og avkastning når pengene overføres, men fribeløpene er store (470.000 kroner). Hver forelder kan dessuten gi ca. 42.000 kr årlig (1/2G) til barnet avgiftsfritt uten at det spiser av fribeløpet.

Sparing i barnets navn - fordeler:

  • Foreldrene kan ikke bruke opp pengene til barna. Ved for eksempel en skilsmisse er det vanskeligere for den ene forelderen å ta pengene som er oppspart til barna dersom de står i barnets navn. 

Sparing i barnets navn - ulemper:

  • Lånekassen: Kutt i studiestøtten hvis totalformuen er over 344.000 kroner. 
  • Overformynderiet: Skal etter loven forvalte pengene hvis totalsummen overstiger ca 170.000 kr, men overformynderiet kan settes til side av giver.
  • Disposisjonsrett: Når barnet blir 18 år, kan hun/han selv bestemme over pengene, med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

(Kilde: Storebrand)