Skip to main content

​Jobbytte kan gi gullpensjon

Pressemelding   •   aug 17, 2015 07:00 CEST

I august er det mange som søker ny jobb. Men kun én av fem nordmenn spør om pensjon når de bytter jobb. Det burde flere gjøre: Forskjellen på en god og en mindre god pensjonsordning utgjør fort over hundre tusen kroner i årlig pensjon.

Knut Dyre Haug

– Det kan være gull verdt å bruke litt tid på å sette seg inn i bedriftens pensjonsordning under jobbintervjuet, sier Storebrands pensjonsøkonom Knut Dyre Haug (bildet).

– Pensjon er fremtidig lønn. Det er likevel viktig å være klar over at god lønn ikke nødvendigvis gir deg en god pensjon, legger han til.

Kun én av fem arbeidstakere spurte om pensjon i forbindelse med forrige jobbytte. Det viser en fersk undersøkelse som Norstat har gjennomført for Storebrand.

Lav interesse blant unge

Undersøkelsen viser at særlig yngre arbeidstakere er lite opptatt av pensjon: Blant dem under 40 år er det kun én av ti som forhørte seg om sin nye arbeidsgivers pensjonsordning, mens fire av ti i aldersgruppen over 50 gjorde det samme.

– Det er naturlig at pensjon føles fjernt for mange unge. Samtidig er det et paradoks at de yngste er minst opptatt av pensjon. I og med at de har mange år i yrkeslivet foran seg, så er det de unge som har mest å tjene på en god ordning, sier Haug.

I dag, hvor seks av syv ansatte i privat sektor har innskuddsbaserte pensjonsordninger, er nivået på bedriftens helt avgjørende for hva slags pensjon du får.

– Har du en god pensjonsordning tidlig i livet, får du ekstra god drahjelp av rentes-rente effekten underveis. Forskjellen på en minimumsordning, hvor to prosent av lønnen settes av til pensjon, og en maksimumsordning med syv prosent sparing, utgjør fort over hundre tusen kroner i årlig pensjon, sier Haug.

Mange på jobbjakt i august

Markedsplassen Finn.no opplyser at trafikken på jobbsidene er spesielt stor etter ferien.

– Vi merker alltid høy aktivitet etter de store feriene. Det er milepæler i året, hvor man starter med blanke ark. Januar er gjerne den måneden med høyest aktivitet på jobbsidene våre, men vi ser også stor trafikk i ukene etter både påske- og sommerferie, sier Kristine Eia Kirkholm, informasjonssjef i Finn. 

– Det lønner seg å være nysgjerrig
Undersøkelsen viser at blant dem som sjekket arbeidsgivers pensjonsordning ved jobbytte, så fikk åtte av ti at de fikk en like god eller bedre pensjonsordning enn de hadde fra før.

– Det viser at det lønner seg å være nysgjerrig og følge med. Står valget mellom to like interessante jobber, så kan en god pensjonsordning være det som avgjør valget ditt, sier Haug.

Pensjon er utsatt lønn, og hvis din nye pensjonsordning er dårligere enn den du hadde fra før, kan du godt påpeke dette.

– Får du en dårligere pensjonsordning, bør du forsøke å forhandle deg frem til høyere lønn for å kompensere for lavere pensjonsopptjening. Man kan nemlig ikke forhandle seg frem til en bedre pensjonsavtale, siden denne må være lik for alle ansatte i bedriften, avslutter pensjonsøkonomen.


---

Faktaboks:

Stor forskjell i kroner og øre
I en innskuddsordning er det opp til arbeidsgiver å avgjøre hvor mye som skal spares til pensjon, og spennet mellom ordningene stort: Litt under halvparten av alle ansatte som har innskuddspensjon i dag, har en minimumsordning, hvor innskuddet utgjør to prosent av lønnen. De beste ordningene har innskudd på syv prosent av lønn inntil 7,1 G (627 427 kroner) og 25,1 prosent av lønn mellom 7,1 og 12 G (1 060 440 kroner).

Som ung og høytlønt kan du få en meget god pensjon dersom du jobber i en bedrift med de beste innskuddsordningene. Tabellen under viser hvilken pensjon er 25-åring med en årslønn på 400.000 kroner og henholdsvis en maksimums- og en minimumsordning kan forvente å få i pensjon. Avkastning basert på Finans Norges bransjestandard, og er basert på 15 års utbetalingsperiode. Beløpet inkluderer tjenestepensjon og folketrygd (i dette tilfellet 164 000 kroner, eller 41 % av lønnen).

Så mye gir de ulike pensjonsordningene (prognose):

Spareprofil med 50 prosent aksjer
Lovens minimum (2 prosent) 203 000 kroner (51 % av lønn)
Lovens maksimum (7 prosent) 342 000 kroner (86 % av lønn)

Om Storebrand 

Storebrand-konsernet er en ledende aktør i det nordiske markedet for pensjon, langsiktig sparing og forsikring. Konsernet består av livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank, som samlet tilbyr et helhetlig produktspekter til privatpersoner, bedrifter, kommuner og offentlige virksomheter.