Skip to main content

Karbonkritikk av Storebrand

Pressemelding   •   jan 07, 2014 08:00 CET

NRK Dagsrevyen rettet søndag søkelys mot norske bankers eksponering mot kull i sine aksjefondsporteføljer. Viktig, men ikke riktig, mener Storebrand.

NRK Dagsrevyen og organisasjonen Fremtiden i våre hender rettet i søndag 5. januar 2014 kritikk mot norske bankers eksponering mot kull i sine aksjefondsporteføljer. Reportasjen retter søkelys mot noe viktig, nemlig kundens rett til å få vite hva han/hun investerer pengene sine i. Storebrand har lenge jobbet for at kundene skal få øynene opp for dette. Det er derfor synd at informasjonen blir misvisende, og at Storebrand blir trukket frem som en finansaktør som ikke tar karbonboblen på alvor.

Se innslaget her

– Våre kunder kan være trygge på at de har valgt den pensjons- og spareleverandøren som ligger fremst i Norden på bærekraftige investeringer. Storebrand har som eneste nordiske finansinstitusjon ekskludert hele 19 selskaper som er involvert i kull- og/eller oljesand, sier leder for bærekraftige investeringer i Storebrand Christine Meisingset.

Dagsrevyen valgte å fokusere på vår kommunikasjon rundt klimatiltak i investeringer, men vi har sagt det samme hele tiden:

– For å sikre god avkastning til kundene reduserer vi eksponeringen mot fossile brensler. Hvis klimapolitikken lykkes, vil rene kullselskaper være svært sårbare finansielt. Storebrands analyseteam tar systematisk for seg bransje etter bransje: I juni solgte vi oss ut av kullelskapene i oljebransjen, i desember reduserte vi kulleksponeringen vår i kraftbransjen, og i mars 2014 starter en ny analyse av gruvebransjen, hvor det igjen kan bli aktuelt med nye utelukkelser på kull, opplyser Meisingset.

Fremtiden i våre hender og Dagsrevyen trekker frem fondet "Storebrand Indeks – Alle markeder" som bevis på det organisasjonen kaller "dobbelthet", fordi dette er det fondet med høyest antall av oljeselskaper i undersøkelsen. Storebrand mener det blir misvisende å telle antall kullselskaper i enkeltfond uten å ta hensyn til verken markedsverdien, fondenes investeringsunivers eller hvorvidt fondene er aktivt eller passivt forvaltet, noe som også ble påpekt overfor journalisten.

Videre peker Fremtiden i våre hender på at Storebrand bare har solgt seg ut av de mindre kullselskapene og ikke av alle som driver med kull.

– Når det gjelder kull, har vi valgt å redusere kundenes eksponering ved å selge oss ut av selskaper som utelukkende driver med kull. Mange av de børsnoterte selskapene har en andel av sin virksomhet i kull, men vi har utelukket de verste. Utelukkelsene omfatter både store og små selskaper, og vi har vært åpne om metodikken. Vi har også oljeselskaper i porteføljen, og det vil vi ha i en god stund framover. Men vi utelukker de verste og bruker bærekraftsanalysen til å investere stadig mer i de som har lavest utslipp og er mest ressurseffektive, sier Meisingset.

– Vi mener det er viktig å redusere eksponeringen mot fossile brensler, men å selge seg ut av hele oljebransjen, kraftbransjen og store deler av gruvebransjen ville være for risikabelt for kundene våre så lenge det ikke finnes gode alternativer.  

Blant selskapene som blir talt i Dagsrevyens reportasje, finner vi mange selskaper som bare har kull som en mindre del av sin virksomhet. 

– Disse kan trenge kapital for å vri virksomheten mot fornybart eller i en mer bærekraftig retning. Vi jobber systematisk, bransje for bransje for å utelukke de verste og investere mer i de beste, forsikrer Meisingset.

Bærekraftsfondet Storebrand Trippel Smart blir trukket frem i reportasjen som et eksempel på feilaktig markedsføring. Det er beklagelig hvis vi har kunder som føler at de ikke har fått god nok eller riktig informasjon om Trippel Smart.

– Vi mener vi har vært tydelige på at Trippel Smart er et sektornøytralt fond der vi velger de mest bærekraftige selskapene i hver bransje. Trippel Smart har – som de fleste andre fondene våre – spredd investeringene på alle de store bransjene over hele verden. Uten olje- og kraftselskaper ville risikoen i fondet blitt vesentlig høyere. Selv om oljeselskapers virksomhet oftest er svært forurensende, er vi like fullt avhengige av oljen i lang tid fremover. I bransjer som forurenser mye er det også ekstra viktig å redusere utslippene og premiere selskapene som er best på dette. Derfor velger vi å investere i de oljeselskapene vi mener er best på bærekraft, det vil si de som har lavest utslipp og mest effektiv ressursbruk. Vi får bli enda flinkere til å forklare dette på en forståelig måte, avslutter Meisingset.

Les mer om Storebrands bærekraftige investeringer på storebrand.no/bærekraft