Skip to main content

Kun 3 av 10 tar ut pensjon før 67

Pressemelding   •   aug 04, 2013 07:00 CEST

De fleste velger fortsatt å starte pensjonsutbetalingene ved 67 år, viser tall fra Storebrand. Dette til tross for at pensjonsreformen gir mulighet for å ta ut alderspensjon fra 62 år. – Jeg er positivt overrasket, sier pensjonsøkonom.

– Jeg hadde forventet at enda flere ville ta ut pensjonen før 67, siden penger i dag er mer fristende enn penger i morgen. Mange ser nok at den årlige pensjonen vokser betydelig dersom man venter med uttaket, kommenterer pensjonsøkonom Knut Dyre Haug i Storebrand.

Han legger til at noe av forklaringen også kan være at en del faktisk ikke har mulighet til å ta ut pensjon fra 62 fra folketrygden, siden de har for lav pensjonsopptjening. Dette gjelder spesielt kvinner.

Konklusjonene fremkommer ved å se på de nærmere 30.000 kundene som har startet pensjonsutbetalingene fra Storebrand siden 2011. Funnene stemmer godt overens med tall for tidlig uttak fra folketrygden/NAV.

– Av de som tar ut pensjon før 67 år i Storebrand, er det mest vanlig å ta ut ved første anledning, altså ved 62 år. Resten av tidliguttaket fordeler seg jevnt fra 63 til 66 år. Flere menn enn kvinner benytter seg av muligheten til å få utbetalt pensjonen før 67, sier pensjonsøkonomen.

Nesten ingen venter til etter 67

Fleksibiliteten gjelder også andre veien. Du kan vente med å ta ut alderspensjon – helt til du er 75 år. Da blir den årlige pensjonen høyere. Men denne muligheten blir lite benyttet: Kun ca 1 prosent av Storebrands kunder utsetter uttaket til etter 67 år.

Vi jobber lenger enn før

Pensjonsreformen, som ble innført i 2011, gjør det mulig å kombinere arbeid og pensjon. Det betyr at du kan ta ut pensjon og likevel fortsette å jobbe fulltid eller deltid. Denne fleksibiliteten, samt at det har blitt mer lønnsomt å jobbe lengre, har medført at arbeidslysten blant eldre er økende. Ifølge NAV er det 9.000 flere sysselsatte i alderen 62–66 år i 2012 enn i 2010.

– Dette viser at reformen virker etter intensjonen. Har du en god pensjon og sparepenger i bakhånd er det du selv som kan ta dette valget. Dessverre snakker jeg altfor ofte med folk som må jobbe lengre enn de ønsker, fordi de ikke har råd til å pensjonere seg ved 62 eller 63, forteller pensjonsøkonomen. – Pensjonsplanlegging må bli en folkesport!

Spørsmålet om når man vil slutte å jobbe dreier seg om mer enn økonomi, legger Dyre Haug til, og forklarer:

– Har du en jobb du trives i og er ved god helse, er det kanskje det som bør avgjøre om du fortsetter å jobbe eller ikke. Tenk også gjennom hva skal du fylle den nye fritiden med. Er din ektefelle fortsatt i jobb, er det et argument for å jobbe noen år til, avslutter han.

EGEN BOKS:

Faktorer som påvirker når du bør ta ut pensjon:

- Opptjening: Du må ha høy nok pensjonsopptjening i folketrygden for å kunne ta ut pensjon før 67 år. For å kunne ta ut full pensjon fra 62 år må du ha en inntekt på ca 400.000 kroner og full opptjening. En AFP-avtale reduserer denne grensen.

- Mer penger om du venter: Pensjonen blir høyere jo lenger du venter med å ta ut pengene. Dette er fordi pensjonsrettighetene du har tjent opp da skal fordeles på færre forventede leveår. For hvert år du venter med pensjonsuttaket får du ca 5 prosent høyere årlig pensjon fra folketrygden resten av livet.

- Helse: Har du god helse er det er argument for å vente med uttaket. Lever du lenger enn gjennomsnittet for ditt årskull, kan du få betydelig høyere total pensjon enn det du har tjent opp gjennom arbeid. Dette er fordi pensjonen fra folketrygden, ytelsespensjon og AFP i privat sektor er livsvarig, og utbetalingene fortsetter selv om du lever til du blir 100 år. (Har du innskuddspensjon er utbetalingsperioden som regel 10 eller 15 år.)

- Plan: Har du noe smart å bruke de ekstra pengene på? Har du ikke det, bør du vente med å ta dem ut til du slutter å jobbe. Det er vanskelig å lage et regnestykke der tidlig uttak parallelt med arbeidsinntekt lønner seg i det lange løp.

Kilde: Storebrand

BILDETEKST TIL BILDE NR 2: 

OVERRASKET: – Jeg er positivt overrasket over at de fleste venter til 67 år med å ta ut pensjon, sier pensjonsøkonom Knut Dyre Haug i Storebrand. 

Om Storebrand 

Storebrand-konsernet er en ledende aktør i markedet for langsiktig sparing og forsikring. Konsernet består av livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank, som samlet tilbyr et helhetlig produktspekter til privatpersoner, bedrifter, kommuner og offentlige virksomheter.