Skip to main content

Nå slippes fripolisene fri

Pressemelding   •   jun 27, 2014 16:09 CEST

Finansdepartementet har i dag gitt grønt lys for at norske fripolisekunder selv kan velge hvordan pensjonsmidlene skal forvaltes. – Dette er en god nyhet for mange av de rundt en million nordmenn med fripoliser, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad i Storebrand.

Regelverket trer i kraft 1. september 2014.

– De nye reglene vil gi kunder med fripoliser økt valgfrihet. De som ønsker det, kan få større innflytelse over hvordan pensjonskapitalen skal forvaltes, og dermed også et større ansvar for egen pensjon, sier finansminister Siv Jensen i en pressemelding.

En fripolise er en pensjonsrettighet du får når du slutter å jobbe i en bedrift med ytelsespensjon. Du får også en fripolise hvis bedriften har byttet fra ytelses- til innskuddsordning. I dag har rundt én million nordmenn fripoliser.

– Dette er gode nyheter for veldig mange fripolisekunder. For mange vil de nye reglene kunne gi bedre pensjon, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad i Storebrand.

Mulighet for bedre pensjon
Storebrand har lenge vært kritisk til dagens regler for forvaltning av fripoliser.

– Den årlige garantien fører til at vi må forvalte langsiktige pensjonspenger på en kortsiktig måte. Det betyr mye obligasjoner og rentepapirer og lite aksjer, noe som over tid normalt gir lav avkastning og derfor lavere pensjon, sier Grefstad.

Han er samtidig tydelig på at det nye produktet ikke nødvendigvis passer for alle.

– Vi vil gi råd om å flytte til fripoliser med investeringsvalg når kunden kan forventes å få en vesentlig høyere pensjonsutbetaling.  Dette gjelder for svært mange av kundene, siden en mer langsiktig forvaltning av pensjonsmidlene vil gi en høyere forventet pensjonsutbetaling.

Kan bytte til høsten
Konsernsjefen forteller at Storebrand ønsker å tilby det nye produktet så raskt som mulig.

–Vi planlegger å tilby investeringsvalg allerede til høsten. Vi ønsker at flest mulig av kundene våre skal få anledning til å bytte til investeringsvalg, forteller Grefstad.

For dem som velger å si fra seg avkastningsgarantien og bytte til investeringsvalg, anbefaler konsernsjefen å plassere midlene i en bærekraftig og bredt sammensatt pensjonsportefølje.

– Vi har lang erfaring med å lage pensjonsporteføljer som står seg godt over et livsløp. I vår anbefalte løsning tilpasses aksjeandelen ut fra din alder. For unge er aksjeandelen høy, siden aksjer gir muligheter for høyere avkastning. Til gjengjeld svinger aksjer mer enn obligasjoner og rentepapirer. Etter hvert som du blir eldre, vil derfor en stadig større del av pengene flyttes over i renter for å sikre pensjonsutbetalingene. Dette er den beste måten å spare til pensjon på, og vi er glade for at slike forvaltningsløsninger nå blir tilgjengelige også for fripolisekundene, sier Grefstad. 

Bildetekst: 
– Dette er en god nyhet for mange av de rundt en million nordmenn med fripoliser, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad i Storebrand.Om Storebrand 

Storebrand-konsernet er en ledende aktør i markedet for langsiktig sparing og forsikring. Konsernet består av livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank, som samlet tilbyr et helhetlig produktspekter til privatpersoner, bedrifter, kommuner og offentlige virksomheter.