Skip to main content

Ny, kundetilpasset konsernorganisering i Storebrand

Pressemelding   •   jun 17, 2015 07:30 CEST

Storebrand gjør endringer i sin konsernorganisering fra 1. juli. – Endringene legger til rette for bedre kundeopplevelser og styrket lønnsomhet, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.

Gjennom den nye organiseringen skal Storebrand:

  • Styrke kundeorienteringen
  • Øke lønnsomheten

– For to år siden etablerte vi to kundeområder som møter kundene som ett Storebrand/SPP i Norge og Sverige. Nå tar vi et nytt steg i kundeorienteringen ved å etablere helhetlige betjenings- og produktområder. Endringene legger til rette for bedre kundeopplevelser og styrket lønnsomhet, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad i Storebrand.

Endringene trer i kraft fra 1. juli.

Ny konsernorganisering og to lederskifter
Inn i konsernledelsen kommer én ny leder. Jan Erik Saugestad (50) blir konstituert leder for Kapitalforvaltning. Saugestad er sivilingeniør fra NTNU og har i tillegg en MBA fra INSEAD i Frankrike. Han kommer i dag fra stillingen som leder for Forvaltning i Kapitalforvaltning. Det er igangsatt en rekrutteringsprosess for å ansette en permanent leder for området.

Leder for Kundeområde Sverige og administrerende direktør for SPP, Sarah McPhee, trer ut av konsernledelsen. Hun fortsetter i konsernet som seniorrådgiver for bærekraft frem til hun går av med pensjon tidlig i 2016. Staffan Hansén, tidligere leder for Kapitalforvaltning, overtar Sarah McPhees stilling.

– Jeg vil takke Sarah for den innsatsen og verdiskapningen hun har bidratt med gjennom syv fremgangsrike år som leder for konsernets svenske virksomhet. Samtidig ser jeg frem til et fortsatt godt samarbeid med Sarah i rollen hun nå går inn i, sier Grefstad.

Konsernledelsen i Storebrand vil fra 1. juli 2015 bestå av følgende områder og ledere:

  • Konsernsjef Odd Arild Grefstad.
  • Økonomi og finans og Forretningsstøtte ledes av henholdsvis Lars Aa. Løddesøl og Heidi Skaaret.
  • Kundeområde Norge ledes av Robin Kamark.
  • Kundeområde Sverige ledes av Staffan Hansén. Hansén overtar også som administrerende direktør for SPP Pension & Försäkring AB.
  • Kundebetjening ledes av Geir Holmgren og samler betjeningsmiljøene i Norge og Litauen. Holmgren fortsetter som administrerende direktør for Storebrand Livsforsikring AS.
  • Produkt ledes av Hege Hodnesdal som får et samlet oppfølgingsansvar for konsernets produkter. Hodnesdal fortsetter som administrerende direktør for Storebrand Forsikring AS.
  • Kapitalforvaltning ledes av Jan Erik Saugestad (konst.). Saugestad konstitueres også som administrerende direktør for Storebrand Asset Management AS.

Lysaker, 17. juni 2015

Om Storebrand 

Storebrand-konsernet er en ledende aktør i det nordiske markedet for pensjon, langsiktig sparing og forsikring. Konsernet består av livsforsikring, skadeforsikring, kapitalforvaltning og bank, som samlet tilbyr et helhetlig produktspekter til privatpersoner, bedrifter, kommuner og offentlige virksomheter.