Skip to main content

Slik er elsykkelen din forsikret

Pressemelding   •   mai 27, 2014 07:00 CEST

Flere og flere nordmenn hiver seg på trenden med elsykkel og salget av de relativt dyre elsyklene er økende. Med det kommer behovet for forsikring. Visste du at innboforsikringen dekker stjålet elsykkel?

– I fjor ble det solgt anslagsvis 4 000 elsykler som tilsvarer rundt én prosent av det totale sykkelsalget. Bransjen forventer i år en dobling av salget til 8 000 elsykler, sier Petter Haugneland i Norsk Elbilforening.

Norsk Elbilforening samarbeider nå med Syklistenes Landsforening for å gjøre elsykkelen enda bedre kjent som et alternativ til bil.

I likhet med vanlige sykler, er også elsykler utsatt for tyverier, og Storebrand har den siste tiden fått flere henvendelser om forsikring av denne type sykkel.

 - Gjennom innboforsikringen får man dekket tap av både ordinær sykkel og elsykkel med inntil
16 000 kr, forklarer Hanne Gudding, kommunikasjonsjef i Storebrand.

– I realiteten får du erstattet en sykkel inntil 20 000 kroner, hvis du tar hensyn til at egenandelen ved tyveri er 4 000 kroner.

Hun gjør oppmerksom på at hvis du registrerer sykkelen din i Falck sykkelregister, så reduseres egenandelen til 2 000 kroner.

- Vi stiller krav til at sykkelen må være låst, eller at den har stått inne i en låst bod eller garasje. Heldigvis er ikke dårlig sikring av sykkelen et stort problem. De fleste er opptatt av å passe på sykkelen sin, sier hun.  

De andre forsikringsselskapene har lignende regler og beløpsgrenser.

Best å ha sykkelen inne

Har man en spesielt dyr sykkel, anbefaler Storebrand å oppbevare den innendørs. Skulle den blir stjålet ved innbrudd i bebodd bolig, er det nemlig ingen begrensning på erstatningssummen.

-  Det tror vi ikke alle er klar over, men hos oss er det slik at blir sykkelen stjålet innendørs ved innbrudd i bebodd bolig, går den som vanlig innbo, eller såkalt løsøre. Da får man dekket hele sykkelens verdi, minus egenandel, også om den er dyrere enn 20 000 kroner, forklarer Gudding.

Hun har forståelse for at det ikke alltid er praktisk å ha sykkelen inne, men lar det være sykkeleiers avgjørelse, basert på sykkelens verdi.

-  En dyr sykkel er absolutt å anse som en verdisak, og da gjelder det å ta de nødvendige forholdsregler, avslutter hun.


Kontaktpersoner:

Hanne Gudding, kommunikasjonssjef, Storebrand, mob: 92427413
Petter Haugneland, kommunikasjonsleder, Norsk Elbilforening, mob: 98234699


Mer informasjon om elsykkel? Se storebrand.no/forsikring og jobbsykkelen.no