Skip to main content

Storebrand Pensjonstjenester sier opp samarbeidsavtalen med Lillevold & Partners AS

Pressemelding   •   aug 23, 2019 09:00 CEST

Storebrand Pensjonstjenester sier opp samarbeidsavtalen med Lillevold & Partners AS

Storebrand Pensjonstjenester AS er Storebrandkonsernets satsning i pensjonskassemarkedet og tilbyr skreddersydde løsninger til eksisterende pensjonskasser, og til kommuner og bedrifter som ønsker å opprette egen pensjonskasse. Vi tar hånd om enkelttjenester eller nøkkelferdige pensjonskasser.

Storebrand Pensjonstjenester og Lillevold & Partners har siden 2017 hatt et samarbeid om leveranse av aktuartjenester til pensjonskassemarkedet. Storebrand Pensjonstjenester har nå besluttet å avslutte samarbeidsavtalen rundt leveranser til pensjonskassemarkedet med virkning fra 30.06.2020. Fra denne datoen vil Storebrands kunder få aktuartjenester levert direkte fra Storebrand.

Pensjonskassemarkedet er i endring med nye krav og forventninger. Dette kommer til uttrykk både i form av det nye tjenestepensjonsdirektivet og et ytterligere fokus på digitalisering og automatisering i leveransene til kundene. I tråd med Storebrands satsning i pensjonskassemarkedet vil vi nå styrke organisasjonen ytterligere for å utvide vårt tjenestetilbud og øke vår leveransekraft til både private og offentlige pensjonskasser. I Storebrand Pensjonstjenester vil vi derfor bygge opp en egen aktuarenhet. Lillevold & Partners vil fortsatt levere eksisterende aktuartjenester til sine kunder.

Ikke minst for å ivareta hensynet til fortsatt god kundebetjening, er begge parter opptatt av at deres velfungerende samarbeid opprettholdes.

Om Storebrand 

Storebrands ambisjon er å være best på sparing til pensjon. Storebrand skal levere bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon slik at den enkelte får en bedre pensjon, og en bedre verden å gå av med pensjon i. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 1,9 millioner personkunder i Norge og Sverige, med hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Storebrand forvalter over 700 milliarder kroner og er Norges største private kapitalforvalter. Vi jobber målrettet for å nå visjonen om at Våre kunder anbefaler oss. Storebrand-aksjen (STB) er notert på Oslo Børs.

Besøk oss på www.storebrand.no og følg oss på twitter @Storebrand_no