Skip to main content

Carlings og Heydi fikk pris for markedsføring

Pressemelding   •   jun 02, 2017 10:59 CEST

På Svanekonferansen delte vi ut priser for beste markedsføring og bruk av Svanemerket. Prisvinnerne er: Trude Ertresvåg (Sykehusinnkjøp), Alan Ulstad (Heydi), Anita Winsnes (Svanemerket), Martin Gustafsson (Carlings), Kai Gulbrandsen (Princess).

Carlings og Heydi fikk pris for beste markedsføring av svanemerkede produkter på Svanekonferansen denne uka. Carlings har vist fram de svanemerkede Karve jeans-modellene til et ungt publikum, og Heydi har brukt Svanemerket systematisk overfor det profesjonelle markedet. På konferansen ble også Sykehusinnkjøp tildelt pris for beste innkjøperpraksis, og Kai Gulbrandsen fikk hedersprisen for sitt engasjement for Nordens offisielle miljømerke. 

Verdige prisvinnere

Årets tema for svanekonferansen var «Grønn handlekraft – Er små og store innkjøpere dagens miljøaktivister?» Dersom forbrukere og profesjonelle innkjøpere skal velge svanemerkede produkter, må det være tydelig at produktene er sertifiserte. Ikke bare på selve emballasjen, men også i markedsføring og andre omtaler. Merkebrukerprisen, som deles ut på hver svanekonferanse, skal inspirere alle som har sertifisert sitt produkt til å bruke Svanemerket i markedsføringen. Her er årets verdige vinnere, med juryens begrunnelse:

Beste merkebruker i forbrukermarkedet: Carlings

Bildetekst: Martin Gustafsson, designer for Karve jeans hos Carlings, mottok pris for beste merkebruker av Anita Winsnes, direktør i Svanemerket.

Juryens begrunnelse: Carlings har nettopp debutert med Svanemerket, og har vist et imponerende engasjement i å vise frem Svanen og sin miljøbevissthet i et marked som ofte blir forbundet med lite fokus på bærekraft. Carlings markedsføring møter alle kriteriene til merkebrukerprisen: Svanemerket er godt synlig og integrert i utforming og design, både på produkt og i markedsføringsmateriell. Svanemerket er med hver gang det blir kommunisert noe om produktene, og vi er spesielt imponert over hvordan Carlings har jobbet for å bygge kunnskap om Svanen. Alle ansatte har fått opplæring om Svanemerket og hva det betyr å svanemerke tekstiler, og vi har fått flere positive tilbakemelding fra kunder i forskjellige butikker om kunnskapsnivået til de som jobber der. Svanen vises også veldig godt fram i sisteledd, og det er umulig å unngå å se at produktene er svanemerket når du kommer inn i en butikk. Carlings er også flink til å bruke Svanen i sosiale medier, og har for alvor tatt Svanen med inn i fashion-verdenen.

Beste merkebruker i proffmarkedet: Heydi

Bildetekst: Alan Ulstad, miljøsjef hos Heydi, mottok pris for beste merkebruker (proffmerkedet) av Anita Winsnes, direktør i Svanemerket.

Juryens begrunnelse: Både forbrukere og offentlige innkjøpere etterspør stadig oftere svanemerkede produkter. Bruken av svanelogoen har nok vært mest utbredt på forbrukermarkedet, men vi ser at dette blir stadig viktigere også i business to business-markedet. Skal Svanemerket gi markedsmessig uttelling må det brukes i markedsføringen, også her.

Noen utmerker seg imidlertid med bruk av Svanemerket. Heydi opererer både på forbruker- og proffmarkedet, og bruker Svanemerket aktivt i det aller meste av sin markedsføring. De bruker Svanen i annonser og på hjemmesidene, og har stor og tydelig logo på produktene. I tillegg har de kurs for selgerne sine for at de skal kunne hjelpe kundene til å ta de tryggeste valgene.

Innkjøperprisen: Sykehusinnkjøp

Bildetekst: Trude Ertresvåg, miljørådgiver hos Sykehusinnkjøp, mottok pris for beste innkjøper av Anita Winsnes, direktør i Svanemerket.

Juryens begrunnelse: Årets innkjøperpris går til en organisasjon som viser vei: Sykehusinnkjøp. Sykehusinnkjøp har store innkjøpsbudsjetter og stort ansvar for mange mennesker i sine anskaffelser. De har vist miljømerkingen tillitt og har brukt svanekrav offensivt innenfor sentrale rammeavtaler for blant annet rekvisita og forbruksvarer, møbler og inkontinens i året som var.

En like viktig grunn til at Sykehusinnkjøp får prisen er måten de nå gjør seg klar for å stille enda mer offensive miljøkrav. De inviterer til leverandørkonferanser for å informere om nytt regelverk innenfor bransjen for medisinske engangsartikler. De deltar aktivt i utviklingen av nordiske og norske veiledere som berører miljømerking, stiller på seminarer og driver påvirkning på mail, telefon og i møter. De snakker pent om arbeidet vi gjør foran hundre innkjøpere på Kommunenes Sentralforbunds Innkjøpsforums årskonferanse. Ikke mindre enn tre innkjøpere fra selskapet har deltatt i arbeidet med ny veileder for kjøp av miljøriktige sykehustekstiler, i regi av Nordisk Ministerråd. Her er miljømerking et sentralt virkemiddel.

Det er fullt fortjent at de tre Helseforetakene som er deltaker i Nettverk for miljømerket innkjøp deler prisen, og at Trude Ertresvåg fra deres felles innkjøpsorganisasjon Sykehusinnkjøp mottar den på deres vegne.

Hedersprisen: Kai Gulbrandsen

Bildetekst: Kai Gulbrandsen, daglig leder i Princess, mottok Svanemerkets hederspris av Anita Winsnes, direktør i Svanemerket.

Juryens begrunnelse: Hedersprisen i år går til en sann svaneambassadør, som fremmer Svanemerket så ofte han kan: Kai Gulbrandsen i Princess. Han, og bedriften han leder, har brøytet vei i en bransje der produksjonen blir forbundet med mange utfordringer på både miljø og etikk. De var av de første i Norge med Svanemerket i sin bransje og har jobbet hardt for å få flere til å ta samme grep.

Princess-kjeden er også spesielt flink til å bruke Svanemerket aktivt i markedsføring, og som øverste leder er Gulbrandsen veldig «på» for å sikre at Svanen er med. Han er selv meget aktiv med å bygge egen merkevare ved hjelp av Svanemerket. I tillegg taler han så ofte han kan vår sak i møte med politikere, bransjen for øvrig og ikke minst overfor Virke. Vi ble også invitert til å holde et langt innlegg på det årlige kjedeseminaret deres, hvor vi fikk fortelle om svanemerking til 150 butikksjefer – slik at de kunne bli enda bedre svaneambassadører ute i butikkene også!

Vi er imponert over dette engasjementet, og årets hederspris går til Kai Gulbrandsen i Princess!

Svanemerket er det offisielle miljømerket i Norden, opprettet av myndighetene for å gi forbrukerne troverdig miljøinformasjon. Merket reduserer miljøbelastningen fra produksjon og forbruk, ved å vurdere hele livssyklusen til et produkt, og alle relevante miljøproblemer som oppstår underveis. Svanemerket gjør det enkelt å velge det mest miljøvennlige produktet eller tjenesten, og står for redusert klimabelastning, bærekraftig ressursbruk og et giftfritt samfunn.


Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.