Skip to main content

Mindre svevestøv med svanemerkede vedovner

Pressemelding   •   feb 16, 2017 09:38 CET

En svanemerket vedovn slipper ut lite partikler i lufta og gir mer varme per kubbe. Mengden partikler fra en svanemerket ovn er nesten 70 prosent mindre enn det myndighetene krever av rentbrennende ovner. Svanemerkede ovner er derfor et viktig virkemiddel for å redusere svevestøv­problemet.

Biltrafikken forårsaker mye av svevestøvet som plager både astmatikere og andre. Men vedfyring bidrar også til utslipp av de ørsmå sotpartiklene, og ofte ser vi at en kombinasjon av mye trafikk og kaldt vær med mye fyring gjør svevestøvproblemet mye mer akutt.

- Vedfyring blir ofte oversett når vi snakker om svevestøv, men fyring i gamle ovner er en betydelig kilde til sotpartikler i lufta. Svanemerkede vedovner slipper ut uhyre lite sot, og representerer et viktig bidrag til å redusere problemet, sier Aina Seland, miljøfagsjef i Svanemerket, det offisielle miljømerket i hele Norden.

Gamle vedovner slipper ut seks ganger så mye partikler som nye «rentbrennende ovner», og svanemerkede ovner reduserer partikkelutslippet med ytterligere ca 70% sammenlignet med myndighetenes krav til rentbrennende ovner. Partikkelutslipp fra vedfyring kan derfor reduseres kraftig ved å skifte ut gamle forurensende ovner med svanemerkede ovner. Årsaken til de lave utslippene er at det blir veldig høy temperatur i ovnens brennkamre, mellom 600 og 800 grader. Også gassene veden utsondrer når den blir brent tar fyr i den høye varmen. Resultatet er mye varme og lite forurensing.

Mange kommuner gir innbyggerne tilskudd til å bytte ut gamle vedovner med nye.

- Kommunene bør stimulere folk til å velge ovner med minimalt partikkelutslipp. Dette kan de gjøre ved å heve tilskuddet til svanemerkede vedovner. Hvis tilstrekkelig mange gjør dette, kan både luft- og livskvaliteten til mange innbyggere bedre seg, sier Seland.

En svanemerket vedovn:

  • Høy virkningsgrad gir mye varme per kubbe
  • Fordi ovnen brenner så rent, slipper den ut veldig lite sotpartikler til lufta
  • Vedfyring er klimanøytralt

Svanemerket er det offisielle miljømerket i Norden, opprettet av myndighetene for å gi forbrukerne troverdig miljøinformasjon. Merket reduserer miljøbelastningen fra produksjon og forbruk, ved å vurdere hele livssyklusen til et produkt, og alle relevante miljøproblemer som oppstår underveis. Svanemerket gjør det enkelt å velge det mest miljøvennlige produktet eller tjenesten, og står for redusert klimabelastning, bærekraftig ressursbruk og et giftfritt samfunn.


Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar