Skip to main content

Nordisk boom for svanemerket boligbygging

Pressemelding   •   mar 06, 2018 09:42 CET

Det er stadig mer populært å bygge svanemerkede boliger. JM vil utelukkende bygge svanemerket fra nå av. Her mottar JM Norges administrerende direktør Martin Asp lisensbevis av Svanemerkets direktør Anita Winsnes.

Det er mer populært å bygge svanemerket enn noensinne. Nå finnes det mer enn 4000 svanemerkede leiligheter, hus og daginstitusjoner i Norden – dette er mer enn en fordobling på to år. Også i Norge peker pilene oppover: Boligleverandøren JM vil utelukkende bygge svanemerkede boliger fra nå av.

På mindre enn to år er antallet ferdigbygde leiligheter, hus og daginstitusjoner med Svanemerket steget fra 1780 til 4120. Økningen er på mer enn 130 %. Samme tendens ser vi på hvor mange svanemerkede bygg som er under oppføring i nordiske land: Mens tallet i mars 2016 var 4600, er det nå oppe i 7400.

- Over hele Norden opplever vi en økende interesse for svanemerkede bygg fra både byggherrer, entreprenører og arkitekter. Det er flere grunner til dette: For det første er Svanemerket et merke de fleste kjenner og har stor tillit til. For det andre kjennetegnes svanemerkede bygg av høy kvalitet, lavt energiforbruk og svært streng kontroll på kjemikalier og materialer. Dette er faktorer som er med på å fremme den sirkulære økonomien, som også byggebransjen har mer og mer fokus på, sier Anita Winsnes, direktør i Miljømerking Norge.

Norsk vekst

Også i Norge skyter den svanemerkede boligbyggingen fart. Nylig gikk JM – en av Nordens mest kjente og velrennomerte boligleverandører – ut og sa at de heretter utelukkende skal bygge svanemerkede boliger.

- Vi er det første nordiske byggefirmaet som svanemerker hele konsernets boligproduksjon. Dette er et naturlig skritt på veien mot å være markedsleder på bærekraftig boligbygging, sier Martin Asp, administrerende direktør i JM Norge.

JM Norge mottok nylig grunnlisens for det offisielle, nordiske miljømerket Svanemerket.Dette er også på plass for konsernets byggevirksomhet i Finland og Sverige. I tillegg vil tilpasningene som blir gjort for hvert enkelt byggeprosjekt måtte oppfylle kravene til å bli svanesertifisert. JM Norge setter gang bygging av omlag 800 boenheter i året, så dette vil gi tilgangen på svanemerket bolig et solid løft for norske boligkjøpere.

Kontakt:

Kjell Kvarekvål, leder for markedskommunikasjon i JM Norge: 928 12 319, kjell.kvarekval@jm.no

Ola Rise, miljørådgiver på bygg i Svanemerket: 907 75 755, or@svanemerket.no  

En svanemerket bolig:

  • Godt isolert, trenger lite energi
  • Lav klimapåvirkning
  • God ventilasjon
  • Streng kontroll på byggematerialer
  • Lite avgassing fra materialene
  • Har drifts- og vedlikeholdsplaner

Svanemerket er det offisielle miljømerket i Norden, opprettet av myndighetene for å gi forbrukerne troverdig miljøinformasjon. Merket reduserer miljøbelastningen fra produksjon og forbruk, ved å vurdere hele livssyklusen til et produkt, og alle relevante miljøproblemer som oppstår underveis. Svanemerket gjør det enkelt å velge det mest miljøvennlige produktet eller tjenesten, og står for redusert klimabelastning, bærekraftig ressursbruk og et giftfritt samfunn.


Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.