Skip to main content

Undervisningsbygg bygger skoler med Interaxo

Pressemelding   •   mai 19, 2014 14:41 CEST

Undervisningsbygg bygger skoler i Oslo for ca tre milliarder kroner i året. Det kommunale eiendomsforetaket har nå signert en avtale med JOINT Collaboration som i løpet av de kommende årene skal levere en elektronisk løsning for byggeprosjekter, Interaxo, til nærmere 750 brukere.

I tillegg til 200 personer internt i Undervisningsbygg inkluderer dette eksterne brukere som arkitekter, entreprenører og rådgivende ingeniører. Samhandlingsløsningen skal legge til rette for samarbeid mellom interne og eksterne aktører og sørge for sikker lagring og utveksling av informasjon i byggeprosjektene. Årlig bygger Undervisningsbygg skoler for ca. tre milliarder kroner, og investeringene gjelder både nybygg og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse. Den signerte avtalen har en verdi på omtrent 1 million norske kroner per år. Undervisningsbygg har normalt byggeprosjekter for rundt 50 skoleanlegg hvert år, og investering i samhandlingsløsningen Interaxo vil nå effektivisere samarbeidet mellom samtlige aktører i prosjektene ved å tilby en felles plattform for fillagring og kommunikasjon.

«Vi valgte Interaxo først og fremst på grunn av brukervennligheten, men også funksjonaliteten i samhandlingsløsningen ble fremhevet som meget god. Prosjekthotellet oppleves som veldig fleksibelt, noe som gjør at løsningen vil egne seg godt for andre prosjekter hos Undervisningsbygg. Undervisningsbygg har som mål å benytte prosjekthotellet for alle små og store prosjekter der det er behov for en felles plattform for fillagring og kommunikasjon. Vi ser frem til å implementere løsningen i vår daglige prosjekthåndtering,» sier Dag-Ronald Nybakk, IKT-leder i Undervisningsbygg.

«Vi er svært glade for at Undervisningsbygg har valgt Interaxo som samhandlingsverktøy. Undervisningsbygg bygger årlig for ca. tre milliarder kroner, og er for oss en prestisjekunde som vi ser frem til å samarbeide tett med,» sier Knut Albin Andersen, salgsdirektør i JOINT Collaboration.

JOINT Collaboration AS er et ekspertmiljø som hjelper deg til å øke verdien av bedriftens informasjon gjennom å dele, håndtere og arkivere den på en enkel og sikker måte. Du får en enklere arbeidsdag med brukervennlige dokumenthåndterings-, arbeidsflyt- og samhandlingsløsninger. INTERAXO er en ferdig skybasert samhandlingsløsning for byggeprosjekter som sikrer færre avvik, økt kontroll og mindre administrasjon. Dette er de profesjonelles valg av samhandlingsløsning. Mer informasjon finnes på: www.interaxo.no

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar