Skip to main content

Bedret resultat for TAFJORD

Pressemelding   •   feb 28, 2014 13:24 CET

Foreløpig regnskap for 2013 viser et resultat etter skatt på 121,6 mill. kr. Dette er en økning på vel
70 mill. kr i forhold til 2012. Årsaken til resultatforbedringen ligger fortrinnsvis i nettselskapet, som oppnådde et vesentlig bedre resultat enn tidligere.

Resultatene i nettselskapet kan svinge forholdsvis mye fra år til år. Dette som følge av endringer i faktorer som påvirker nettselskapenes inntektsramme. I tillegg fikk hele nettbransjen i 2013 kompensert for dårlig resultat i 2011.

- Dette har gitt svært positiv effekt og slått godt ut på nettselskapets resultat. Det er likevel produksjonsselskapet vårt som bidrar mest til konsernresultatet også denne gangen, sier konsernsjef Erik Espeset.

Han er godt fornøyd med de foreløpige tallene konsernet nå legger frem.

- I 2013 ble det brukt mye ressurser både i nettselskapet og i morselskapet i forbindelse med fusjonsplaner for nettvirksomheten og etablering av det 8. største nettselskapet i landet, Mørenett AS. Dette arbeidet ble gjennomført parallelt med vanlig drift. Likevel kan vi altså legge frem forholdsvis gode tall for fjoråret, sier Espeset.

Konsernets resultat før skatt var på 264,1 mill. kr, en økning på 98 mill. kr i forhold til 2012. De totale skattekostnadene utgjorde 142,5 mill. kr. Dette innebærer en effektiv beskatning på 54 %.


Mer om selskapene (tallene for 2012 i parentes)

Tafjord Kraftproduksjon AS produserte 1253 (millioner kilowattimer) i 2013 (1509 GWh). Områdeprisen på kraft var i gjennomsnitt 30,3 øre/kWh (23,6 øre/kWh) og selskapets driftsresultat ble 232 mill. kr (239 mill. kr).

Tafjord Kraftnett AS overførte 989 GWh (992 GWh) i eget distribusjonsnett og fikk et driftsresultat på 99 mill. kr (19 mill. kr).

Tafjord Kraftvarme AS hadde et fjernvarmesalget på 86 GWh (85 GWh). Selskapet leverte også 25 GWh (26 GWh) strøm og fikk et driftsresultatet på 16,5 mill. kr (20 mill. kr).

Tafjord Marked AS leverte 977 GWh (1009 GWh) strøm til kunder og nærmet seg også 10 000
husholdningskunder på fiber ved årsskiftet. Driftsresultatet ble 10 mill. kr (5 mill. kr).


TAFJORD er et konsern bestående av morselskapet Tafjord Kraft AS og datterselskapene Tafjord Kraftproduksjon AS, Tafjord Kraftnett AS, Tafjord Kraftvarme AS, Tafjord Marked AS og Tafjord Elektro AS. I tillegg til produksjon og salg av miljøvennlig energi og infrastruktur for energi og telekommunikasjon, samt installasjonsvirksomhet, tilbyr konsernet også vannbåren fjernvarme til kunder i store deler av Ålesund kommune. Vårt hovedkontor er i Ålesund og vi har omlag 280 ansatte.

Vedlagte filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar