Skip to main content

Bedret resultat for TAFJORD første halvår

Pressemelding   •   aug 30, 2013 15:20 CEST

TAFJORD konsernet fikk et resultat etter skatt på 78,8 mill. kr for første halvår 2013. Dette er
en økning på nærmere 26 mill. kr i forhold til samme periode i fjor.

Driftsresultatet for første halvår 2013 ble 184 mill. kr, mot 156 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatforbedringen kom fortrinnsvis i nettselskapet.

- Nettbransjen generelt har hatt svak avkastning de to siste årene. For Tafjord Kraftnett innebar dette at selskapet i år fikk en engangskompensasjon via inntektsrammen på 25 mill. kr. Samtidig er inntektsrammen justert også på en del parametre, noe som har slått positivt ut i år, forteller konsernsjef Erik Espeset.

Kraftproduksjonen i første halvår var 597 GWh (millioner kilowattimer), noe som er 136 GWh lavere enn tilsvarende periode i fjor. Tross for høyere områdepris på kraft – 30,4 øre pr kWh mot 25,2 øre pr kWh første halvår 2012 – fikk produksjonsselskapet med dette en nedgang i driftsresultatet på 15 mill. kr, sett i forhold til samme periode i fjor.

Driftsresultatene for de andre selskapene i konsernet er om lag på samme nivå som tilsvarende periode i fjor.

TAFJORD fikk en effektiv beskatning på 49% for første halvår 2013. Skattekostnaden for årets 6 første måneder utgjør 75,6 mill. kr. Av dette er 30,7 mill. kr grunnrenteskatt.

TAFJORD er et konsern bestående av morselskapet Tafjord Kraft AS og datterselskapene Tafjord Kraftproduksjon AS, Tafjord Kraftnett AS, Tafjord Kraftvarme AS, Tafjord Marked AS og Tafjord Elektro AS. I tillegg til produksjon og salg av miljøvennlig energi og infrastruktur for energi og telekommunikasjon, samt installasjonsvirksomhet, tilbyr konsernet også vannbåren fjernvarme til kunder i store deler av Ålesund kommune. Vårt hovedkontor er i Ålesund og vi har omlag 280 ansatte.

Vedlagte filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.