Skip to main content

Kraft- og skredsenter i Tafjord

Pressemelding   •   feb 06, 2013 15:53 CET

Kraftverksmuseet i Tafjord er nå stengt for besøkende. Planen er å gjenåpne til sommeren 2014 – da med skredsenter i 3. etasje. Den ærverdige gamle kraftstasjonen fra 1923 vil med dette få enda en attraksjon som kan bidra til ytterligere utvikling og aktivitet i Tafjordbygda.

Ideen om et kraft- og skredsenter i Tafjord ble lansert allerede for 10-15 år siden. Den gangen ble det diskutert etablering av et slikt senter ved Zakariasdam, men planene ble lagt på is fordi en anså at prosjektet vanskelig kunne la seg gjennomføre.

Spleiselag
For noen år siden tok imidlertid Norddal kommune igjen tak i ideen og forslaget som ble fremmet var etablering av skredsenter i samme bygg som Kraftverksmuseet. Etter et spleiselag mellom Norddal kommune, Fylkeskommunen og TAFJORD, ble stiftelsen Kraft & Skredsenter etablert høsten 2012.

Arbeidet med å klargjøre og rydde ledig areal i Kraftverksmuseet har nå startet. Skredsenteret skal etableres i arealer som tidligere ikke har vært tilgjengelig for publikum. Det skal også etableres et auditorium i lokaler som tidligere ikke har vært benyttet.

Utforsking og læring i fokus
Bygningen er ikke fredet og ombyggingen vil ikke medføre at noe av historisk verdi går tapt. Utvendig bygningsmasse og selve maskinhallen, som er dagens museum, blir ikke berørt. Vi skal imidlertid legge til rette for handikappede, samt ivareta dagens krav til brannvarsling og rømningsveier. Samtidig håper vi å få til en revitalisering av selve kraftverksmuseet, slik at det kan bli enda mer interessant og lærerikt å ta turen innom. I dette nye kraft- og skredsenteret skal utforsking og aktiv læring stå i fokus!

Åknesrenna minutt for minutt
For å gjøre dette til en spennende opplevelse, har stiftelsen har allerede satt i gang et prosjekt sammen med Høyskolen i Ålesund og Åknes-senteret. Her arbeides det for å få frem en god visualisering av Åknesrenna, slik at utviklingen der kan følges minutt for minutt. Vi håper dette skal være på plass til åpningen av det nye kraft- og skredsenteret i Tafjord våren 2014.


Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy