Skip to main content

Teknisk museum markerer verdens tuberkulosedag, 24. mars

Pressemelding   •   mar 24, 2020 19:58 CET

Ryggrad med tuberkulose er et av våtpreparatene i Nasjonalt medisinsk museums samlinger. Foto: Norsk Teknisk Museum

Tuberkulose er en av verdens ti verste epidemier gjennom tidene. I dag vier vi på Nasjonalt medisinsk museum på Teknisk museum sykdommen ekstra oppmerksomhet. Sykdommen er eldgammel, men er fortsatt den mest utbredte dødelige infeksjonssykdommen i verden. Hvert år tar den livet av 1,5 millioner mennesker. Folk med tuberkulose er ekstra utsatte under koronapandemien.

Tenk deg å være fem år, å være syk og å måtte reise bort fra familien i lang tid ...

I Norge, på 1950- og 60-tallet var det mange som måtte på institusjon grunnet tuberkulose. Sykdommen i seg selv, og hvordan den ble behandlet, satte dype spor i familier og enkeltmennesker. I nettutstillingen «Jeg fortalte ikke til noen at jeg hadde vært sjuk» får du vite mer om dette.

Tuberkulose rammer svært skjevt
Folk som lever i samfunn med dårlig utviklet helsetilbud og fattigdom er mest utsatt. Mange av dem som dør er også rammet av andre sykdommer. I 2016 var f.eks. tuberkulose årsaken til 40% av alle HIV-dødsfall. Det er også et økende problem med multiresistent tuberkulose, der det ikke hjelper med antibiotikabehandling.

Sykdommen tok livet av mange i Norge
I i-land som Norge er tuberkulose i vår tid et lite helseproblem. Antakelig er det derfor vi hører så lite om den. Historisk har den vært en svært dødelig og fryktet sykdom også her til lands. Omkring år 1900 døde nesten 7000 hvert år av tuberkulose, i en befolkning på drøye 2 millioner. Det vil si en dødelighet på 0,35%. I tillegg kommer de fysiske og psykiske virkningene av tuberkulosen. 

Førte til utbygging av helseinstitusjoner
Tuberkuloseloven av 1900 la grunnlag for en omfattende utbygging av sykehus og pleiehjem. Tuberkulosen framstår som den virkelig store institusjonsbyggeren innenfor norsk helsevesen.

Nettutstilling om tuberkulose i Norge
I 2012 laget Medisinsk museum en nettutstilling om håndtering og konsekvenser av tuberkulose i Norge på 1950- og 60-tallet, «Jeg fortalte ikke til noen at jeg hadde vært sjuk». Utstillingen springer ut av det mangeårige innsamlings- og formidlingsprosjektet «Sanatoriebarn».

Les gjerne mer:

https://www.fhi.no/nettpub/tuberkuloseveilederen/forekomst-og-kontroll/3.-tuberkulose-globalt-og-i-norge/

https://www.fn.no/Om-FN/FN-dager/Kalender/Verdens-tuberkulosedag

https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/tuberculosis

https://www.fhi.no/nettpub/tuberkuloseveilederen/forekomst-og-kontroll/3.-tuberkulose-globalt-og-i-norge/

https://www.fn.no/Om-FN/FN-dager/Kalender/Verdens-tuberkulosedag

https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/tuberculosis

Om Norsk Teknisk Museum

Norsk Teknisk Museum er nasjonalmuseum for teknologi, industri, naturvitenskap og medisin og et eldorado for utforskende i alle aldre. En viktig del av Teknisk museums samfunnsoppdrag er å formidle sammenhenger mellom teknologi, medisin og kultur over tid. Teknisk museums utstillinger: Museet har over 25 permanente og temporære utstillinger om energi, olje, industri, medisin, fly, biler og tog. Visjonen er å være det mest engasjerende, kunnskapsgivende og morsomste museet. Misjonen er å være nasjonalt referansesenter for forskning, formidling og forvaltning av teknologiens, medisinens og vitenskapens historie og muligheter. Museets ansatte kobler historien med nåtid og fremtid. 

Oslo vitensenter setter undring og opplevelse i fokus. Med over hundre interaktive installasjoner kan du utforske naturvitenskapelige og teknologiske prinsipper innenfor temaene energi, fysiske fenomener, kroppen, matematikk og verdensrommet.

Nasjonalt medisinsk museum er den sentrale forvalteren av den materielle og immaterielle kulturarv på helse- og medisinhistorie. Museet har som mål å være en møteplass for ulike miljøer, forståelser og erfaringer. Det formidles eldre og nyere helse- og medisinhistorie på en åpen, tverrfaglig og relevant måte og det legges til rette for utvikling av ny kunnskap og refleksjon.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.