Skip to main content

Telenor mener: Ekom en sentral del av infrastrukturutbyggingen

Nyhet   •   apr 26, 2017 06:30 CEST

Dersom fremtidens transportsystem skal oppnå sine hovedmålsettinger for transportpolitikken, vil også utbyggingen av tilstrekkelig ekominfrastruktur være en forutsetning, mener Telenor.

(Oslo 25.04 2017) Dersom fremtidens transportsystem skal oppnå sine hovedmålsettinger for transportpolitikken, vil også utbyggingen av tilstrekkelig ekominfrastruktur være en forutsetning, skriver Telenor i sitt innspill til Stortingets behandling av Nasjonal transportplan.

Telenors viktigste innspill til Stortingets behandling er:

  • Tilstrekkelig digital kapasitet er en nødvendighet for å ta i bruk teknologiske muligheter og nå mål på dette området som er beskrevet i NTP.
  • Ekompolitikken og myndighetenes regulering av sektoren bør begrense særreguleringer, og legge til rette for at innovasjon og investeringer lønner seg.
  • Myndighetene må ta nødvendige grep for bedre å tilrettelegge for utbygging av fiber i Norge, og endre reguleringer som hemmer dette.
  • Viktigheten av myndighetenes tilrettelegging, og godt samarbeid mellom myndigheter og bransjen, for å sikre at 5G raskt og effektivt kan etableres i Norge.
  • Stortinget bør tydeliggjøre hva formålet med den foreslåtte pilot for alternativt kjernenett skal være, og hvordan en evt. pilot kan bidra til bedre beslutning om redusert sårbarhet i infrastrukturen.
  • Det bør utarbeides en digital transportplan for mer strategisk arbeid med å realiseres potensial og nå målene beskrevet i NTP om fremtidens mobilitet og teknologiske muligheter.

Hele Telenors innspill er vedlagt.

Representanter fra Telenor deltar på høringen i Stortinget i dag, onsdag 26. april.

For ytterligere kontakt:

Torild Uribarri, kommunikasjonsdirektør Telenor Norge, telefon: 911 55 381, e-post: torild.uribarri@telenor.com