Skip to main content

Personvern tar e-helse til nytt nivå

Pressemelding   •   jun 03, 2019 11:39 CEST

– Norske helseinstitusjoner ønsker å samarbeide med aktører som tar personvern på alvor, og vår ISO-sertifisering viser tydelig at Tellu er en slik aktør, Ole Christian Olssøn, adm. direktør Tellu IoT AS.

Det ligger enorme muligheter i å digitalisere norsk helsevesen. Hensynet til personvern hemmer trolig flere initiativer, men ISO 27001-sertifisering kan øke tryggheten. ISO 27001-sertifiserte norske Tellu setter med dette en ny standard innenfor eHelse og velferdsteknologi.

For de fleste av oss er forhold rundt egen helse – ikke minst detaljene om all vår kontakt med helsevesenet – noe vi ønsker å holde ganske privat. Likevel ønsker vi at de som trenger det skal kjenne vår helsehistorikk godt nok til at de kan hjelpe oss når vi trenger det.

Direktoratet for e-helse sier at det å kjenne seg trygg på at helseopplysninger ikke blir spredd til uvedkommende, er en grunnleggende komponent for tilliten mellom pasienter og helsepersonell – noe som igjen er en forutsetning for å kunne yte god helsehjelp.

– Helsemyndighetene legger stor vekt på personvern, og retningslinjene fra direktoratet er tydelige på at nye systemer og løsninger skal ha innebygd personvern så langt det er mulig. Vi vet derfor at norske helseinstitusjoner har ønsket å samarbeide med ISO-sertifiserte aktører, for enklere å kunne sikre dette, sier Ole Christian Olssøn. Han er adm. direktør i Tellu IoT AS, et norskeid teknologiselskap med hovedkontor i Asker.

Første aktør ute

Olssøn forteller at flere norske helseinstitusjoner allerede har tatt i bruk Tellus plattform som støtte for tjenester innenfor digitalt tilsyn og personalsikkerhet. Disse gjør det enklere, tryggere og sikrere for helsepersonell, institusjoner og pårørende å levere kvalitetstjenester til pasienter, pleietrengende og pårørende.

Som første leverandør i sin nisje ble Tellu nylig ISO-sertifisert av DNV-GL etter ISO/IEC 27001-standarden. Denne standarden gir retningslinjer for etablering, implementering, drift, vedlikehold, evaluering og forbedring av ledelsessystemer for informasjonssikkerhet:

  • Konfidensialitet sørger for at informasjon kun er tilgjengelig for autoriserte parter
  • Integritet sikrer at metodene for håndtering av informasjon er nøyaktige og fullstendige
  • Tilgjengelighet sørger for at autoriserte brukere har tilgang til informasjon og tilknyttede aktiva når det behøves

– Etter at GDPR ble innført i fjor, valgte vi å starte arbeidet med denne sertifiseringen – selv om dette først og fremst er en formalisering av våre eksisterende arbeidsmetoder som ikke krevde store endringer hos oss. Det er derfor helt naturlig at Tellu er først i vårt segment til å oppnå en slik sertifisering, og vi er godt fornøyd med å ha denne på plass, sier han.

For mer informasjon:

Ole Christian Olssøn, adm. direktør Tellu IoT AS,

e-post: ole.christian.olssoen@tellu.no, mob.: +47 9069 2318

Tellu utvikler og drifter sin egen skybaserte IoT-innovasjonsplattform, TelluCloud. TelluCloud samler, behandler og reagerer på data fra et stort antall forskjellige typer sensorer og er en omgivelse hvor vi sammen med partnere hurtig kan utvikle IoT baserte løsninger. Våre kunder/partnere er bedrifter som leverer hele eller deler av sine løsninger på vår plattform. Vi fokuserer i dag på løsninger innen helse, velferd og personellsikkerhet. TelluCloud er generelt anvendbar i flere domener og vi har pilotprosjekter blant annet innenfor Industri4.0 og smarthus. Vi jobber med kunder både nasjonalt og internasjonalt og har et sterkt fagmiljø med tette forbindelser til nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer. Investorer i Tellu IoT AS er SINTEF Venture IV AS og Investinor AS