Skip to main content

Juks på førerprøven - piratene må bort!

Pressemelding   •   apr 29, 2016 12:03 CEST

Umulig å bli kvitt juks på førerprøven uten å ta tak i
piratvirksomheten, mener Trafikkforum.


Etter at NRK har avdekket omfattende og organisert juks ved førerprøven har det blitt iverksatt tiltak
som skal avhjelpe problemet. Alle teorilokalene skal nå ha en vakt til stede under prøven, og
vegdirektoratet har lagt frem en høring med forslag om å forlenge karantenetiden for kandidater som
blir tatt i juks.


-Alt dette er vel og bra. Men det egentlige problemet blir dessverre ikke tatt tak i, sier daglig leder i
Trafikkforum Stig Ohrvik.
-Bransjen har i mange år forsøkt å sette søkelyset på ulovlig trafikkopplæring mot vederlag. Juks på
førerprøven er selvfølgelig alvorlig, og fører til at mange førere ferdes i trafikken uten tilstrekkelig
kunnskap. Vi mistenker at det nettverket som organiserer juks ved teoriprøven er de samme
personene som tilbyr trafikkopplæring mot vederlag uten å ha godkjenning til det. Dermed er det også
fare for at det ferdes førere ute i trafikken som mangler både nødvendige kunnskaper, ferdigheter og
holdninger. Det viktigste tiltaket for å stoppe juks ved teoriprøven er dermed å ta bort grunlaget for
piratvirksomhet. Det kan gjøres ved å innføre krav om registrering av ledsagere, med et øvre antall
elever som den enkelte ledsager har lov til å kjøre med.


Vi mener at myndighetene burde slå mye hardere ned på piratvirksomhet. Øvelseskjøring mot
vederlag burde resultere i inndratt førerkort for ledsageren og sperrefrist for eleven. Problemet er at
siden det ikke er krav om registrering av ledsagere og elever er det så å si umulig å bevise at ulovlig
kjøring har foregått.


Trafikkforum mener derfor at det snarest bør innføres krav om at personer som vil være ledsager ved
øvelseskjøring må registrere seg som ledsager for å få lov til å drive med øvelseskjøring. Vi mener
videre at denne registreringen må være knyttet til et begrenset antall navngitte elever.
Med krav om registrering av ledsager og elev og en øvre grense for hvor mange elever en ledsager
kan kjøre med, ville problemet vært lettere å håndtere både for politiet, Statens vegvesen og
skatteetaten. Kjøring uten registrert ledsager ville være å betrakte som kjøring uten førerkort, og
aktiviteten ville vært straffbar både for elev og “ledsager”.


-Vil et så enkelt tiltak stoppe piratene?
-Ja, hvis dette blir tatt på alvor så vil det å kjøre med en uregistrert ledsager være det samme som å
kjøre uten førerkort. Eleven vil da få sperrefrist for førerkort, og ledsageren vil miste førerretten.
Grunnen til at de holder på i dag er jo at konsekvensene for å bli tatt er så å si ikke-eksisterende. Å bli
uten førerkort er et alvorlig inngrep for de fleste. Men dette forutsetter selvfølgelig en annen
tilnærming fra myndighetenes side.

Dersom grunnlaget for ulovlig trafikkopplæring mot vederlag er borte, vil mye av grunnlaget for
organisert juks på teoriprøven også være borte.

Føreropplæring er ikke en privatsak, men et samfunnsansvar. For Trafikkforum er det viktig å bidra til at trafikkskolene blir anerkjent for sitt bidrag i trafikksikkerhetsarbeidet. Vi skal være en samfunnsaktør som blir lyttet til, og vi skal være en konstruktiv samarbeidspartner i dialog med politiske myndigheter og fagmyndigheter. I tillegg til å bidra til gode rammevilkår for føreropplæringen, skal vi også bidra til faglig utvikling, veiledning og kompetanseheving.

Trafikkforum er Norges nest største organisasjon for trafikklærere og trafikkskoler. Mer enn hver tredje trafikkskole i Norge er organisert i Trafikkforum.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.