Skip to main content

Morsom og aktiv hjemmeundervisning i kroppsøving!

Nyhet   •   mar 17, 2020 09:10 CET

Vedlagte aktivitetsplan fra Trivselsleder inneholder ulike fysiske aktiviteter som barna kan gjennomføre hjemme. Følg med på facebooksiden Trivselsprogrammet TL! Her vil det bli lagt ut videoer av dagens aktiviteter. Aktivitetene kan gjennomføres med hele familien og er tilrettelagt slik at man også kan gjennomføre dem med 1-2 deltakere.

Barn og ungdom bør være i variert fysisk aktivitet i minimum 60 minutter hver dag. Nå som skolebarna er hjemme, ønsker vi i Trivselsleder å hjelpe barn og foreldre med å fortsatt være aktive - gjerne sammen! 

Utdrag fra Utdanningsdirektoratet:
“Elevene har rett til å få opplæring, og det er skoleeiers ansvar å sørge for at elevene får opplæring. Skolen må sørge for god kommunikasjon med elever og foresatte, for eksempel via digitale læringsplattformer. Nå må skolene strekke seg så langt som mulig og legge til rette for at elever utfører skolearbeid hjemme.”

Lykke til :) 

Vedlagte filer

PDF-dokument