Skip to main content

Brennevinsforbudet må gjeninnføres!

Pressemelding   •   apr 01, 2018 16:00 CEST

Foto: Michael Discenza, Unsplash

I lys av nattens høye antall innbringelser for fyllebråk, mener Foreningen Tryggere Ruspolitikk at begeret nå er fullt – det er på høy tid at brennevin totalforbys i Norge, for i større grad å beskytte borgerne fra de livsfarlige skadevirkningene av alkohol.

Det er bred vitenskapelig enighet om at alkohol er vesentlig skadeligere enn de fleste rusmidler, og selv et moderat daglig alkoholbruk kan føre til blant annet kreft, førtidig demens og tidlig død.

Hver norske innbygger drakk i snitt 6 liter ren alkohol i 2017, der ca.1 liter var brennevin (Ssb.no) Ved å forby de sterkeste variantene håper vi på å redusere det totale alkoholkonsumet.

“Vi ønsker et forbud mot produksjon, distribusjon, anskaffelse, oppbevaring og inntak av drikkevarer med alkoholinnhold på 39 prosent og høyere. Vi ønsker videre at befatning med brennevin til eget bruk skal inkluderes i Regjeringens nye, portugisiskinspirerte modell, slik at alle som påtreffes av politiet med brennevin, kan henvises til helsevesenet for vurdering av om de har et rusproblem, og eventuelt møtes med sanksjoner der nødvendig. Vi mener dette er viktig både for å påse at de som har et begynnende problem, fanges opp tidlig, og for å forebygge at de rekreasjonelle brukerne bidrar til å normalisere brennevinsbruk,” uttaler leder av FTR, Ina Roll Spinnangr.

Fra 1916 til 1927 var det forbudt å kjøpe brennevin i Norge. Under brennevinsforbudet ble det vanskeligere å foreta nøyaktige beregninger av det totale forbruket av alkohol i samfunnet, men det er bred enighet om at forbudet førte til en nedgang i det totale konsumet – selv om det medførte mer smugling, økt kriminalitet og større problemer for alkoholavhengige. Foreningen Tryggere Ruspolitikk mener det er på tide å lære av historien.

Foreningen Tryggere Ruspolitikk vil sette skadeforebygging i sentrum av norsk ruspolitikk. Vi jobber for å flytte fokus fra avskrekking og straff til opplysning, omsorg og menneskerettigheter.

Kommentarer (1)

    1 APRIL !!! Den går ikke.

    For øvrig økte forbruket av sprit mange plasser. selv om øl og vin var tilgjengelig. Det var sprit en skulle ha, særlig når det var forbudt. Det var mange land som hadde forbud, med ulikt resultat. I USA sank forbruket i begynnelsen av forbudstiden, sener økte forbruket videre forbi det det var før forbudet. Se link.Jeg kan ellers være enig i at sprit burde tilhøre kategorien tunge stoffer. Det er innlysende. https://no.wikipedia.org/wiki/Forbudstiden

    - Geir Gabrielsen - 02-04-2018 16:34 CEST

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/no/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Personvernerklæring</a>.