Skip to main content

Vil ha slutt på gammeldags forebygging

Pressemelding   •   nov 07, 2018 15:21 CET

Lars Bror Kristiansen (t.v), Mikkel Ihle Tande, Simen Tomren Grip, Kevin Lee Hanes-Hansen, Sander Folke-Olsen, Maja Arnesen og Phillip André Charles. Foto: Tommy Strømmen

En ny ruspolitisk ungdomsorganisasjon mener de etablerte ungdomsorganisasjonene har gammeldagse og moraliserende budskap, og vil omdefinere forebyggingsbegrepet. Tryggere Ungdom, ungdomsgrenen til Foreningen Tryggere Ruspolitikk, startet opp i september i år, og vil jobbe for et tryggere samfunn for unge, med særlig fokus på rus, psykisk helse og utenforskap. 

Den nystartede organisasjonen mener dagens ruspolitiske ungdomsorganisasjoner fokuserer for mye på rusmiddelbruken fremfor underliggende problemer. og at deres gammeldagse og moraliserende budskap ikke tas på alvor av utsatt ungdom.

- Vi mener forebyggingsarbeidet i dag fokuserer på symptomer heller enn underliggende årsaker. Det må satses tidligere og bredere hvis vi skal kunne takle dagens utfordringer. Tryggere Ungdom vil ha en praktisk tilnærming til ungdom og rus, basert på hverdagen de lever i, sier nyvalgt leder Simen Tomren Grip. Han mener at unge med rusutfordringer må møtes med inkludering og solidaritet, heller enn moralisering og utstøting.

Simen er 21 år, opprinnelig fra Molde og jobber i en barnehage i Oslo. Han har lenge vært politisk aktiv og har, som flere i Tryggere Ungdom, bakgrunn fra ungdomspolitikken. Han mener at dersom man skal lykkes i å forebygge rusutfordringer og andre problemer blant unge, må det satses mye mer på tidlig forebygging, og tettere oppfølging av foreldre som sliter. Dagens forebygging overfor unge som bruker ulovlige rusmidler bidrar ifølge Simen til stigmatisering og utenforskap, slik at det blir vanskeligere å nå frem med hjelp. Og den flytter fokus vekk fra de egentlige problemene.

- Unge som prøver cannabis blir i dag presset inn i ydmykende ruskontrakter hvor de må levere rene urinprøver hver uke i månedsvis for å slippe bot og kriminelt rulleblad. I dag regnes det som en suksess hvis de klarer å gjennomføre opplegget, selv om vi ikke vet om de bytter til alkohol eller andre rusmidler. Heller ikke om de begynner igjen senere eller om de har utviklet angst eller depresjon. I stedet for å fokusere på rusmiddelbruken i seg selv, bør de voksne spørre hvorfor de unge ruser seg, sier Simen.

Leder av Foreningen Tryggere Ruspolitikk, Ina Roll Spinnangr, sier de er veldig stolte av deres nye ungdomsforening.

- Det er særlig behov for Tryggere Ungdom på rusfeltet. Dagens ungdomsforeninger gjør mye bra i å vise at man kan ha det gøy uten å ruse seg, men deres moraliserende budskap kan også virke ekskluderende. Tryggere Ungdom vil forebygge de negative konsekvensene av rusmiddelbruk ved å sørge for at barn og unge får en trygg oppvekst, hjelp med sine psykiske problemer og omsorg fremfor straff. Det vil være positivt om et slikt perspektiv blir fremmet av Norge under FN-møtet Commission on Narcotic Drugs (CND) i Wien neste år, mener hun.

https://www.tryggereungdom.no/

Foreningen Tryggere Ruspolitikk vil sette skadeforebygging i sentrum av norsk ruspolitikk. Vi jobber for å flytte fokus fra avskrekking og straff til opplysning, omsorg og menneskerettigheter.

Kommentarer (1)

    Det er ikke spesielt oppløftende at det som skal være en nyskapende ungdomsorganisasjon, lanseres med en gammeldags forståelse av hvordan forebygging blir drevet. Her argumenteres det med stråmenn for å framstå som nyskapende. Men det de sier, er gammelt nytt og anerkjent for lenge siden i det forebyggende arbeidet.
    FTR følger opp med en oppfordring om at Norge nå må fremme et budskap i CND mars neste år som Norge allerede har fremmet lenge og mange ganger i FN-sammenheng - og som er godt reflektert i sluttdokumentet fra UNGASS, blant annet.
    Ikke mye nytt fra denne kanten, med andre ord. Bare stråmenn.

    - Dag Endal - 08-11-2018 10:37 CET

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.