Skip to main content

TYROLIT SER FELLES FORDELER MED PREMIUM PARTNERSHIP

Pressemelding   •   aug 27, 2013 08:00 CEST

Tyrolit har gjennom den siste tiden utviklet et nytt konsept kalt Premium Partnership. Formålet er å sikre et bredere og dypere samarbeid med utvalgte forhandlere for å skape langsiktige og for begge parter lønnsomme forretningsrelasjoner bygd på felles perspektiver og mål. Gjennom en bedre utnyttelse av begge parters kompetanse og erfaringsgrunnlag, får man større mulighet til å utvikle sortimentet, tjenestene, markedsføringen og salget.

– For oss er det imidlertid viktig at våre partnere ser at vi har en felles plattform, og at de selv investerer i samarbeidet. Det kan være snakk om å lagerføre hele sortimentet vårt, slik at hver kunde finner riktig produkt for sitt spesifikke behov. Det kan også være snakk om å la salgsstaben delta i produktopplæringen vi tilbyr, og aktivt søke aktuelle kunder for felles sluttkundebesøk. Vi er et varemerke i Premium-kategorien som selger på kvalitet. Derfor er forhandlere som kun er interessert i et fåtall av våre produkter eller satser alt på lavest mulig pris, ganske enkelt ikke de rette for oss, sier Johan Gejard, salgssjef Norden.

De forhandlerne som blir Premium Partners, får mulighet til å tilby sine kunder hele Tyrolits sortiment – inkludert tilgang til markedsstøtte som utvikler salget. Her inngår blant annet ulike typer salgsmateriell, kursing, salgsbesøk sammen med selgere fra Tyrolit samt tilgang til demomateriell og -utstyr.

Tyrolit ser også fordeler med å få oppdatert informasjon om markedet via sine Premium Partners. På den måten blir det enklere å respondere på eventuelle endringer i etterspørselen, styre produktutviklingen og tilpasse markedsføringen med aktuelle tilbud.

Men det er altså visse krav forbundet med å bli en Premium Partner. For å kunne sikre et langsiktig og for begge parter lønnsomt samarbeid ser Tyrolit etter forhandlerne som deler selskapets syn på forretningsutvikling, og som er opptatt av fordelene med å investere i økt kompetanse, både på produkt- og forretningssiden.

Tyrolit er en av verdens største produsent av verktøy for sliping, kapping, saging, boring og dressing samt en leverandør av verktøy og maskiner, synonymt med høy kvalitet, innovative løsninger og lang erfaring. Vi investerer kontinuerlig i utvikling av nye teknologier tilpasset behovene til våre kunder og omverdenen, med fokus på miljøvennlig teknologi. Selskapet har 27 produksjonsanlegg i 12 land og opererer i mer enn 65 markeder. Vi var i 2013 ca 4500 ansatte med en omsetning på rundt 550M euro og er inkludert i Swarovski-konsernet, med hovedkontor i Schwaz, Østerrike. www.tyrolit.com