Skip to main content

Tysklands Turistkontor anerkjent som bærekraftig bedrift

Pressemelding   •   feb 15, 2016 14:32 CET

Deutsche Zentrale für Tourismus (DZT) ble rost for langsiktige virksomhetstiltak i Frankfurt am Main 9. februar 2016. DZT fikk anerkjennelse for innsatsen med å posisjonere Tyskland som bærekraftig reisemål. Dermed sikret de seg også å bli sertifisert i ”Green Globe” for tredje år på rad. Dessuten ble DZT-hovedkontoret nylig anerkjent som ”Ökoprofit-Betrieb Frankfurt am Main” (økoprofitt-bedrift).


Petra Hedorfer, styreleder i Deutsche Zentrale für Tourismus e.V. (Tysklands nasjonale turistkontor) uttalte da utmerkelsen ble overrakt: ”Bærekraftighet skal være kjernen i Reiselandet Tysklands markedsføring.  Posisjonering som varig reisemål blir hovedelementet i vår fremtidsrettede innsats. For å bevise verdien av vårt produkt på troverdig måte, går vi som markedsorganisasjon foran med et godt eksempel. Allerede i 2013 startet vi forberedelsene til sertifiseringsprosessen i ”Green Globe”. De innledende tiltakene resulterte i 2015 bl.a. i en reduksjon av CO2 på hele 24,85 tonn og på 81 tonn papir. Økoprofitt-nettverket gjør det mulig for oss å dra nytte av all hittil oppsamlet kunnskap, i tillegg til å kunne fordype oss i nye tiltak og dele våre erfaringer med andre.”

Internasjonal anerkjennelse via ”Green Globe”-sertifisering

”Green Globe”s sertifisering var verdens første, spesifikke standard utviklet for reiseindustrien. Den understøtter alle tiltak for bærekraftig styring og kontinuitet i segmentets forbedringsinnsats. I sertifiseringsprosessen vurderes vel 44 kriterier og p.t. opptil 380 obligatoriske indikatorer på områdene miljøvern, sosialt ansvar og vitenskapelig rehabilitering. Vurderingene gjennomføres av uavhengige personer, og de skjer lokalt. For å kvalitetssikre sertifiseringen, må det årlig dokumenteres en prestasjonsbedømmelse.


Regional tilknytning som Økoprofit-Bedrift

Ökoprofit (ØKOlogiske PROsjekter for integrert miljøteknikk) er et samarbeid mellom kommunen og lokale virksomheter. Så langt er 95 tyske kommuner utpekt som økoprofitt-virksomheter. På verdensbasis er 17 land med. I sertifiseringsprosessen har deltagende virksomheter avholdt åtte workshops om effektiviseringen i løpet av 2015 – om alt fra energisparing til motivering av medarbeidern e. Fire stedlige avtaler bidro til den konkrete gjennomføringen.


Interne, bærekraftige initiativer

Som en del av sin tredelte strategi, fremmer DZT Reiselandet Tyskland som bærekraftig destinasjon og samarbeider medpartnere for å utvikle produktet videre. Dette interne initiativet kompletterer DZTs operative arbeid. I fjor ble det satt i gang og gjennomført en rekke prosjekter med tanke på å verne og forbedre miljøet. Ett eksempel er reduksjon av antallet trykte produkter som settes i sirkulasjon, og som nå markedsføres på sosiale medier. Germany Travel Mart (GTM), en av de viktigste salgsstedene for tysk, innkommende turisme, har vært organisert som grønt møte siden 2013. DZTs interne organisering er også optimal når det gjelder reduksjonav papirforbruket. All intern kommunikasjon skjer på resirkulert papir. En bærekraftighets-guide bidrar til å bevisstgjøre de ansatte.

Om Tysklands turistkontor

Tysklands Nasjonale Turistkontor er Tysklands nasjonale hovedsentral for turisme, med hovedkontor i Frankfurt am Main. Det representerer Tyskland på vegne av det tyske nærings- og energidepartementet (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, BMWi) og mottar offentlig støtte etter vedtak i Bundestag. Tysklands turistkontor utvikler og kommuniserer strategier og produkter som skal ytterligere fremme tyske reisemåls positive image i utlandet og øke turismen til Tyskland. Turistkontoret er representert i 30 land over hele verden. Du finner mer informasjon i vårt online-pressesenter under www.germany.travel/presse.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy