Skip to main content

SMART? SMARTERE. SMARTEST! Finnmark

Pressemelding   •   des 08, 2015 10:59 CET

Elevene finner nye løsninger på kjente problemer. Foto: Bård Halvorsen, Høgskolen i Østfold.

Hva vil det si å være smart? Er det å være intelligent? Eller kunnskapsrik? Erfaren?


For oss i Ungt Entreprenørskap handler smart om å kunne anvende kunnskap og kreativitet til å se nye muligheter. Vi er ikke født smarte. Det kan og må trenes.

Ungt Entreprenørskaps program SMART (4. til 7. trinn) gir aktive og motiverte elever som ønsker å lære mer. SMART gir fornøyde lærere fordi de opplever at elevene synes det er gøy å lære! Dette vet vi fordi over 50 000 elever på mellomtrinnet har jobbet med SMART.

Ja, takk! Jeg vil gjerne ha lærerveiledning for SMART gratis på epost.

(Normal pris er kr. 120,-).

SMART er ikke noe skolen skal gjøre i tillegg til alt det andre; SMART er en metode for læring. Programmet kan kobles til mange ulike temaer, som for eksempel klima og miljø, energi, kosthold og ernæring, sosialt entreprenørskap, trafikk og teknologi. Mulighetene i SMART er uendelige!

SMART inspirerer lysten til å utforske, tenke fritt og være løsningsorienterte. Elevene jobber i grupper med å avdekke behov, utvikle ideer og realisere løsninger andre kan nyttiggjøre seg. Gjennom SMART får elevene bruke teorien i praktisk og kreativt arbeid.

Fase 1 Detektiv. Jakte etter gode problemstillinger. Se løsninger der andre ser problemer.
Fase 2 Nå fikk jeg en idé!
Fase 3 Hva nå? Elevene organiserer seg i grupper og lager en plan.
Fase 4 Dette ble det til – presentasjon av SMARTe løsninger.
Fase 5 Veien videre. Refleksjon om læringsutbytte og verdi av ideen.

Tidsbruk
SMART kan gjennomføres i løpet av alt fra et par dager til flere uker.

Forankring i Kunnskapsløftet
SMART er forankret i Generell del i LK-06 og i kompetansemål for matematikk, norsk, samfunnsfag, naturfag og kunst og håndverk (vedlagt).

Pedagogisk grunnlag
Ungt Entreprenørskaps pedagogiske plattform er førende for alle våre programmer og aktiviteter (vedlagt).