Skip to main content

Bli kjent med noen av dem som jobber i Utviklingsseksjonen

Nyhet   •   mar 16, 2018 10:24 CET

Fortell litt om jobben din! 

Silje Sund Tuhus, byplanlegger
- Som byplanlegger får jeg mulighet til å bistå i byggeprosjektene i den mest spennende fasen – reguleringsfasen. Det er gøy å være med på å gi prosjektene en god start. I reguleringsfasen er det også mange hensyn som skal tas, for vi bygger ikke bare skoler – vi må også ta hensyn til trafikksituasjon, naturmangfold, teknisk infrastruktur, grunnforhold, støy, luftforurensning og så videre. Fra politisk hold er det også store forventinger til hva skolen og skoletomten skal levere. For skoler er ikke bare skoler – de er lokale møteplasser som også må tilrettelegges for lokale idretts- og kulturaktiviteter. Skolen er derfor på mange måter hjertet i lokalsamfunnet. Og som byplanlegger får jeg være med på å utvikle byen og samfunnet vårt. Jeg trives også veldig godt her i Undervisningsbygg. Hvis jeg har en dårlig dag, gir det meg alltid energi å være en del av miljøet her – for det er godt miljø både faglig og sosialt.

Lene Løge Almqvist, pedagogisk rådgiver
- Som pedagogisk rådgiver er jeg med i tidlig utredningsfase og i forberedelsene til forprosjekt. Det er ofte slik at ingeniørene har fokus på at byggene skal fungere godt teknisk, men det betyr ikke nødvendigvis at de fungerer godt pedagogisk. Da kommer jeg inn og konkretiserer de pedagogiske kravene Utdanningsetaten har fastsatt, slik at vi finner løsninger som gir gode og funksjonelle skoleanlegg. Jeg trives også godt i Undervisningsbygg. Det er veldig mange hyggelige og dyktige kollegaer her, som brenner for skolebygg. Dette engasjementet synes jeg er veldig inspirerende. Skoleanleggene har stor betydning for elevenes læringsutbytte og jeg er stolt av å ha så mange kollegaer som hver dag jobber for å utvikle og vedlikeholde gode, trygge skolebygg som skal bidra til læring.

Trude Heber, prosjektutvikler
- Som prosjektutvikler i Undervisningsbygg er jeg med på å utvikle byen for fremtiden på en samfunnsnyttig måte. Jeg får mulighet til å påvirke premissene i prosjektene og det er veldig spennende. Det er interessant å jobbe i utviklingsfasen. For selv om vi ikke jobber i byggefasen, er det et konkret produkt som kommer ut i den andre enden. Jeg jobber også i konseptvalgfasen med mulighetsstudier, der vi ser på muligheter innenfor eksisterende eiendommer eller nye prosjekter. Jeg trives også godt – det er spennende oppgaver, hyggelige kollegaer og et godt sosialt miljø.

Grete Haugan Sætrang, senior prosjektleder
- Jeg jobber som prosjektleder i utviklingsfasen. Vi gjør utredninger og mulighetsstudier til konseptvalgutredninger, for å se på alternative løsninger for skolene i Oslo. Det kan for eksempel hende at vi må øke kapasiteten på en skole, slik at den får plass til flere elever. Da må vi gjøre en mulighetsstudie og se på hvordan vi kan organisere det eksisterende bygget og tomten. Jeg brenner for ny teknologi som kan gjøre det enklere i fremtiden – og ikke minst for miljøvennlige løsninger. Som prosjektleder får jeg mulighet til å være kreativ og være med på å finne gode løsninger. Jeg trives også godt – det er spennende oppgaver og hyggelige og ikke minst kunnskapsrike kollegaer her i Undervisningsbygg. 

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.