Skip to main content

Innovasjon i praksis

Pressemelding   •   jan 26, 2016 09:00 CET

Innemiljøet på eldre skoler er ikke godt nok, og nå investerer Undervisningsbygg 8,3 millioner for å teste ut løsninger som skal bedre kvaliteten på innemiljøet for elever og lærere, mens skolene fortsatt er i drift.

- Typisk for dagens ventilasjonsprosjekter på eksisterende skoler er at de blir omfattende og kostbare, sier prosjektleder i Undervisningsbygg, Erik Eskild, som har store forhåpninger til å prøve ut og utvikle et system som ivaretar alle hensyn når skolen har elever til stede

Millioninvesteringen brukes til et pilotprosjekt på Trosterud skole i Oslo, hvor Caverions tekniske løsninger skal forbedre eksisterende ventilasjonsanlegg, mens skolen har normal drift.

- Vi skal teste ut løsningen ved å ta to og to klasserom i uka. Så skal vi forske på om vi får ned gjennomføringstiden og reduserte kostnader, sier Eskild.

Innemiljøet må ivareta elevenes helse og legger til rette for læring

Undervisningsbygg hadde i 2014 en innovasjonskonkurranse hvor Caverion var en av to vinnere.

Direktør for Teknologi og Utvikling, Jens Petter Burud, i Caverion gleder seg til å ta fatt på pilotprosjektet på Trosterud som tester ut totalløsningen KlimaTak for oppgradering av eldre ventilasjonsanlegg, som skal sikre et godt innemiljø.

- Innemiljøet må både ivareta elevenes helse og legge til rette for læring. Vi satser på at utprøving på Trosterud skole vil gi oss noen interessante og gode svar, sier han.

KlimaTak som sikrer behovsstyrt ventilasjon, er utviklet av Caverion Norge, og samler alle tekniske løsninger i et bygg på ett sted, både ventilasjon, elektrokabler, IKT, samt sprinkler og rør.

_____________

Bildene:

Foto: Benedicte Nylund, Undervisningsbygg

Hovedbildet: Bak fra venstre, prosjektleder Rune Hansen, salgssjef Thomas Ramos, Undervisningsbyggs Magnar Skår, foran regionsjef Jan Aasvang og Undervisningsbyggs administrerende direktør Rigmor Hansen.

_____________

Kontaktperson Caverion: Kommunikasjonsansvarlig, Helene Johansen, tlf.: 404 99 922, e-post: helene.johansen@caverion.no

Caverion designer, produserer, drifter og vedlikeholder brukervennlige og energieffektive tekniske løsninger for alle typer bygg og industri. Våre tjenester brukes blant annet i kontorbygg, butikker, boliger, offentlige lokaler, industrianlegg og infrastruktur. Caverion ønsker å bli en ledende europeisk leverandør av avanserte og bærekraftige livssyklusløsninger. Vår styrke er bred kompetanse og omfattende tjenester som dekker alle tekniske fagområder gjennom hele livssyklusen til bygg og industrianlegg. Selskapet har en omsetning i underkant av 4 milliarder kroner og 3000 ansatte i Norge. Caverion-konsernet hadde i 2014 en omsetning på ca. 20 milliarder kroner og nærmere 17.000 ansatte i 12 land i Europa. www.caverion.no

Undervisningsbygg Oslo KF er et kommunalt foretak i Oslo kommune, som har som oppgave å utvikle, bygge, drifte og forvalte skolebyggene i Oslo.

Foretakets visjon er: Et skolebygg å være stolt av!

For mer informasjon, følg oss på: 

Facebook
Twitter
Linkedin

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Ved å sende inn kommentaren aksepterer du at dine personopplysninger behandles i samsvar med Mynewsdesks Personvernerklæring.