Skip to main content

Vinn-vinn-notat om e-handel

Pressemelding   •   mai 14, 2014 19:00 CEST

Forbrukerne vil enklere kunne handle fra utlandet, staten unngår momstap på 1,5 milliarder kroner og norske nettbutikker likestilles med utenlandske konkurrenter! Dette inngår i et forslag som også betyr at 200-kronersgrensen for avgiftsfri import av varer fra utlandet fjernes, og er noe av bakgrunnen for det møtet Virke og Distansehandel Norge ønsker med finansminister Siv Jensen.

Det sier Gerhard Anthun, daglig leder av nettbedriftenes organisasjon, Distansehandel Norge.

Regjeringserklæringen inneholder et ønske om å heve grensen til 500 eller 1000 kroner. I forslag til revidert nasjonalbudsjett gjøres det ingen endringer.

– Vårt mål er at Norge harmoniserer reglene for netthandel med de regler som gjelder i EU. Det betyr at 200-kronersgrensen fjernes helt, og at vi i stedet innfører prinsippet om at det betales moms fra første krone. Da vil vi få et regelverk likt det som praktiseres av våre handelspartnere. Det sikrer det norske samfunn store momsprovenyer. Vi har beregnet at med dagens regel taper Norge årlig 1,5 milliarder kroner i merverdiavgift. Også forbrukerne tjene på dette ved at vi foreslår smidig og kostnadseffektiv innkreving av moms og toll.

– En av de store misforståelsene om 200-kronersregelen, er at det er en særnorsk bestemmelse med formål å beskytte norske nettbutikker. Men faktum er at ikke noe land i Europa har en så høy beløpsgrense for momsfritt kjøp fra utlandet, sier Anthun.

Ved å fjerne denne grensen vil norske nettbutikker få like rammevilkår som utenlandske konkurrenter. Dette får også positive følger for norsk varehandel i sin helhet.

– Regjeringserklæringen inneholder et ønske om å heve grensen til 500 eller 1000 kroner. Det betyr at utenlandske nettforetak kan selge varer momsfritt til norske kunder, mens norske bedrifter må plusse på prisen med 25 prosent moms. Med andre ord: Den norske stat subsidierer utenlandske nettbutikkers salg i Norge ved å gi ”moms-rabatt”.

En slik forskjellsbehandling vil få omfattende konsekvenser. Ifølge NHO Handel står 20 000 arbeidsplasser i fare i årene fram til 2020 hvis 200-kronersgrenen økes til 1000 kroner. Økes den til 500 kroner kan det koste samfunnet ca. 7000 arbeidsplasser.

Notat om 200 kr grensen


Distansehandel Norge er bransjeorganisasjon for E-handlere i Norge, og har etablert og styrer godkjenningsordningen Trygg E-handel. Organisasjonen er bransjens talerør og forbrukernes garantist for seriøs og kundevennlig handel.

Med distansehandel menes alle handelsformer der kjøper og selger ikke møtes fysisk. Organisasjonen ble etablert som Norsk Postordreforening i 1983.

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar