Skip to main content

7 spørsmål fra reiselivs næring til partiene rund Lyngenfjorden

Pressemelding   •   aug 18, 2015 15:11 CEST

Reiselivet rundt Lyngenfjorden – Hvordan ser dere på fremtiden og hvordan vil dere bidra?

På bakgrunn av reiselivsplanen for Lyngenregionen ble Visit Lyngenfjord stiftet i 2013, av de tre kommunene Storfjord, Kåfjord og Lyngen, som et destinasjonsselskap for å utvikle reiselivet i region.

For nøyaktig to år siden begynte Visit Lyngenfjord å jobbe med å fremme regionen som et reisemål. 38 reiselivsbedrifter fra regionen er medlem hos Visit Lyngenfjord som er ca. 75% av alle reiselivsbedrifter rundt Lyngenfjorden.

Hva har Visit Lyngenfjord gjort så langt?

 • Turistinformasjon på nett: Visit Lyngenfjord presenterer all reiselivsrelatert informasjon om Lyngenfjorden på sin hjemmeside www.visit-lyngenfjord.com på norsk, engelsk og tysk
 • I tillegg produserer Visit Lyngenfjord gjestebrosjyrer om Lyngenfjordregionen som f.eks. en vandreguide og en reisehandbok. Alle brosjyrer er også tilgjengelig/nedlastbar på nett.
 • Turistinformasjon fysisk: Visit Lyngenfjord utdanner turistverter og hjelper kommunene å drive turistinformasjoner rundt Lyngenfjorden
 • Visit Lyngenfjord har installert et nettbasert salgsapparat som gjør det mulig at tilreisende og andre kan kjøpe overnattinger og aktiviteter fra våre medlemmer rundt hele Lyngenfjorden med noen enkelte steg.
 • Visit Lyngenfjord jobber tett i lag med internasjonale turoperatører for å selge produkter fra Lyngenfjorden i deres markeder
 • Vi setter Lyngenfjorden på kartet! Lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt gjennom markedsføring, pressemeldinger, nyhetsbrev og deltakelse i ulike forumer, konferanser og møter.
 • Visit Lyngenfjord er mottaksapparat for journalister og turoperatører som ønsker å fremme vår region gjennom artikler og salg.
 • Visit Lyngenfjord jobber kontinuerlig med å utdanne våre medlemmer innom reiselivsrelaterte emner.

Alle tre kommuner sier at reiselivet er en av de næringer som man ønsker å satse på framover. Men hvordan stiller de ulike partiene seg til dette?

Visit Lyngenfjord ønsker på vegne av sine bedrifter å utfordre alle partiene å ta stilling til følgende spørsmål.

 1. Hvor viktig er reiselivet for deres parti generelt og i forhold til andre næringer i deres kommune?
 2. Hvilke visjoner har dere for hvordan reiselivet vil se ut om 10 og 20 år?
 3. Hva vil dere gjøre for å nå målene dere har skissert i spørsmål 2?
 4. Hvilke tiltak vil dere gjøre for å fremme reiselivet i regionen i de neste 4 år?
 5. Er det viktig å ha et destinasjonsselskap som presenterer og utvikler hele regionen og hvor mye mener dere skal kommunene investere i dette?
 6. Et stort utfordring er infrastrukturen i vår region. Reiselivsrelatert infrastruktur er tilrettelagt for sommerbesøkende. Men skisesong i Lyngen og ytre Kåfjord og Nordlyssesongen spesielt i Storfjord gjør regionen til en helårsdestinasjon. Hva vil dere gjøre for å tilpasse dere til de nye gjestene?
 7. Visit Lyngenfjord har startet et prosjekt som handler om å utvikle regionen til et bærekraftig reisemål. Hva syns dere om dette og syns dere at prosjektet er viktig for det fremtidige reiselivet?

Visit Lyngenfjord er et upolitisk organ og vi vil ikke kommentere deres svar. Svarene vil bli samlet og videresend til våre medlemmer. Visit Lyngenfjord ønsker også å bruke deres kommentarer framover i vår kommunikasjon.

På forhand takk, med vennlig hilsen

Georg Sichelschmidt

Reiselivssjef

Visit Lyngenfjord AS

Visit Lyngenfjord is a travel company operating in Northern Norway in the popular Lyngen region. We represent accommodation places, activities and places to eat. We offer online booking of accommodation, activities and complete packages, important information and we run two tourist information offices in the area. You find all the necessary information about our region at www.visit-lyngenfjord.com

Vedlagte filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Legg til kommentar

Kommentar

Agree With Privacy Policy