Skip to main content

Zájem železničního průmyslu o kompozity narůstá

Press release   •   Jun 19, 2019 08:00 BST

Kompozitní materiály se již nyní hojně používají v množství průmyslových odvětví, jako jsou letecké, automobilové, lodní a mnohá další, kde se poměr mezi pevností a hmotností materiálu považuje za klíčový. V současnosti se však i další průmyslová odvětví rychlým tempem přiklánějí k využívání kompozitních materiálů; jedním z nich je i železniční doprava.

Vzrůstající zájem o používání kompozitních produktů v železniční dopravě vedl sdružení Composites UK k tomu, aby spojilo síly se Železniční aliancí (Rail Alliance) a společně pomohly firmám porozumět těmto novým materiálům a tomu, jak je možné je využít k řešení různých průmyslových výzev.

Mezi klíčové vlastnosti kompozitních materiálů, které napomáhají řešení těchto výzev, patří poměr mezi pevností a hmotností, vysoká trvanlivost a životnost a přizpůsobivost potřebám uživatele.

Velmi příznivý poměr mezi pevností a hmotností kompozitních materiálů znamená, že menší díly, jakými jsou poklopy šachet, je možné zdvihnout či přemístit ručně namísto nutnosti použití zdvíhací techniky; rozměrnější celky, jako například dveře vagónů, mohou fungovat rychleji a efektivněji; a ty nejkomplexnější konstrukce, jakými jsou například mosty, je možné vybudovat při nižších nákladech na stavební materiály. Pod trvanlivostí si je možné představit, že tyto materiály dokážou sloužit rok co rok ve všemožných povětrnostních podmínkách a vydrží i vystavení korozívním materiálům, jakými jsou sůl či pohonné hmoty. Jejich vysoká životnost znamená, že vydrží déle než tradiční materiály a lépe odolávají zlomení, což je extrémně důležité při dílech, jakými jsou železniční podvaly. Nakonec, kompozitní výrobky je možné vyrobit na míru, tedy tak, aby přímo vyhovovaly účelu použití, což umožňuje jejich rychlou instalaci namísto zdlouhavé konstrukce na staveništi; tato vlastnost vedla k vývoji stavebních konstrukcí, jako jsou mosty z polymerů zesílených vláknem (Fiber Reinforced Polymer – FRP), které je možné postavit v průběhu jediného dne.

Nedávné projekty s využitím kompozitních materiálů

Železniční depo v Doncasteru

Jako součást výstavby nového depa Hitachi v Doncasteru v celkové hodnotě 70 milionů liber společnost Fibrelite navrhla a na míru vyrobila 100 metrů poklopů na šachty z plastu zesíleného sklem (glass reinforced plastic – GRP), které přesně zapadly do otvorů šachet, poskytujíc ochranu před případným provozem těžkých vozidel (typ D400 až do hmotnosti 40 tun) a současně umožňujíc bezpečný a jednoduchý manuální přístup pro účely monitorování a údržby.

Stanice Oldham Metrolink

Původně byly na nástupišti stanice Oldham Metrolink osazeny betonové poklopy šachet zakrývající podzemní inženýrské sítě. V důsledku jejich velké hmotnosti bylo tyto poklopy těžké otevřít nebo vyměnit, protože si to vyžadovalo speciální zdvíhací techniku a hrozilo potenciální nebezpečí pro obslužný personál. Společnost Fibrelite proto navrhla a na míru vyrobila kompozitní kanálové poklopy, které zapadly přímo do existujících otvorů, čímž umožnily jednoduché a bezpečné ruční otevírání (pro povolaný personál) a zároveň poskytly bezpečný povrch pro pohyb chodců.

Fibrelite is a global manufacturer of highly-engineered glass reinforced plastic (GRP) composite access covers capable of taking up to 90-tonne loads whilst still being light enough to be lifted by hand and is renowned for its high-quality technical support and service.

Initially developed almost 40 years ago and now industry standard for petrol station forecourts, Fibrelite covers are increasingly specified for both new and retrofit work in a variety of industries in more than 80 countries around the world. To find out more, please visit www.fibrelite.com.

Attached Files

Word document

Comments (0)

Add comment

Comment

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's Privacy Policy.